นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    เมืองพัทยา
เมืองพัทยา
Pattaya City

171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
171 Moo 6 North Pattaya Road
Banglamung
Chonburi 20150
Tel 038253100 Contact Center : 1337
Fax 038421591
www.pattaya.go.th
Update : 2019-10-04 14:32:14


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400