นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
Bangkok Metropolitan Admisistration City Hall

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
173 Dinso Road
Phra Nakhon
Bangkok 10200
www.bangkok.go.th
Update :


 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
M.R.Sukhumbhand Paribatra
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Governor of Bangkok
Tel 0 2225 7012 Fax 0 2621 0831

Update :


 
นางผุสดี ตามไท
Mrs.Pusadee Tamthai
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of Bangkok
Tel 0 2224 2985 Fax 0 2224 7352

Update : 2014-12-11 13:18:45


 
พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง
Pol.Gen.Aswin Kwanmuang
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of Bangkok
Tel 0 2224 3052 Fax 02 621 0878

Update : 2014-12-11 13:19:40


 

นายจุมพล สำเภาพล
Mr.Jumpol Sumpaopol
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of Bangkok
Tel 0 2224 2966 Fax 0 2224 3049

Update : 2014-12-08 15:33:56


 
นายอมร กิจเชวงกุล
Mr.Amorn Kitchawengkul
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of Bangkok
Tel 0 2224 3051 Fax 0 2224 2957

Update : 2014-12-11 13:27:53


 
นายสัญญา จันทรัตน์
Mr.Sanya Chantharut
เลขานุการผู้ว่าราชการ กทม.
Chief of Staff to Governor of Bangkok
Tel 0 2226 1338 Fax 0 2225 4375

Update : 2014-12-11 13:29:30


 

นางเบญทราย กีย์ปัจจ์
Mrs.Bensai Keeyapat
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม.
Assistant Secretary to Governor of Bangkok
Tel 0 2621 0847 Fax 0 2621 0831

Update : 2014-12-11 14:16:27


 
นายยุทธพันธุ์ มีชัย
Mr.Yuthapan Meechai
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม.
Assistant Secretary to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7339 Fax 0 2224 9737

Update : 2014-12-11 13:31:17


 
นางสาววราพร ตระกูลชีวพานิตต์
MissWaraporn Trakoolsheewapanitt
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม.
Assistant Secretary to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7342 Fax 0 2224 7342

Update : 2014-12-11 13:32:39


 

นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ
Mr.Nattanan Kallayasiri
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม.
Assistant Secretary to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7339 Fax 0 2224 9737

Update : 2014-12-11 13:33:29


 
นายวัลลภ สุวรรณดี
Dr.Vallop Suwandee
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม. คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Chairman of Advisor to Governor of Bangkok Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2226 4872 Fax 0 2226 4872

Update : 2014-12-11 13:34:15


 
นางเพียงใจ วิศรุตรัตน
Mrs.Piengjai Visrutaratna
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 4262 Fax 0 2225 6894

Update : 2014-12-11 13:35:34


 

พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ
Pol.Maj.Gen.Vichai Sangparpai
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7339 Fax 0 2224 9737

Update : 2014-12-11 13:36:52


 
ร้อยเอก(หญิง)เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่
Copt.Deuntemduang Na-Chiengmai
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7342 Fax 0 2224 7342

Update : 2014-12-11 13:37:18


 
นายศุภชัย ตันติคมน์
Mr.Supachai Tantikom
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2226 1886 Fax 0 2224 9737

Update : 2014-12-11 13:38:07


 

นายวสันต์ มีวงษ์
Mr.Wasan Meewong
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2226 2017 Fax 0 2224 7342

Update : 2014-12-11 13:38:36


 
นายปกศักดิ์ นิลอุบล
Mr.Poksak Nilubol
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7339 Fax 0 2224 9737

Update : 2014-12-11 13:40:28


 
นางบุศกร คงอุดม
Mrs.Busakorn Kongudom
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7339 Fax 0 2224 9737

Update : 2014-12-11 13:41:32


 

นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์
MissThreedow Aphaiwongs
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กทม.
Advisor to Governor of Bangkok
Tel 0 2224 7342 Fax 0 2224 7342

Update : 2014-12-11 13:42:41


 
นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์
MissThreedow Aphaiwongs
โฆษกของกรุงเทพมหานคร
BMA. Spokesman
Tel 0 2224 7342 Fax 0 2224 7342

Update : 2014-12-11 13:44:18


 
นางเบญทราย กัยปัจจ์
Mrs.Bensai Keeyapa
รองโฆษกของกรุงเทพมหานคร
Deputy BMA. Spokesman
Tel 0 2621 0847 Fax 0 2621 0831

Update : 2014-12-11 13:44:41


 

นายวสันต์ มีวงษ์
Mr.Wasan Meewong
โฆษกประจำตัวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Governor of Bangkok´ Spokesman
Tel 0 2226 2017 Fax 0 2224 7342

Update : 2014-12-11 13:46:25


 
นายสัญญา ชีนิมิตร
Mr.Sanya Chenimit
ปลัดกรุงเทพมหานคร
Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2224 3019 Fax 0 2223 1315

Update : 2014-12-08 15:29:02


 
นายพีระพงษ์ สายเชื้อ
Mr.Pirapong Saicheua,M.D.
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2226 4871 Fax 0 2221 4866

Update : 2014-12-08 15:30:50


 

นายอรรถพร สุวัธนเดชา
Mr.Attaporn Suwattanadeja
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2224 3012 Fax 0 2224 3041

Update : 2014-12-08 15:32:51


 
นายกฤษฎา กลันทานนท์
Mr.Krisda Klantanon
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2224 3058 Fax 0 2224 3054

Update : 2014-12-11 14:17:33


 
นายบรรจง สุขดี
Mr.Banjong Sookdee
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2222 7170 Fax 0 2224 2982

Update : 2014-12-11 14:26:30


 

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม
Mr.
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2226 1425 Fax 0 2226 1425

Update : 2014-12-11 14:23:19


 
นายอดิศักดิ์ ขันตี
Mr.
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2222 0823 Fax 0 2221 4849

Update : 2014-12-11 14:24:39


 
นายวรภาส รุจิโภชน์
Mr.Vorapat Rujiphot
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
Assistant Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2226 1424 Fax 0 2225 5234

Update : 2014-12-11 14:36:02


 

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ
Mrs.Wiparat Chaiyanukij
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
Assistant Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2224 5089 Fax 0 2225 5234

Update : 2014-12-11 14:47:35


 
นางสาวิตรี สุขสงวน
Mrs.Savitri Suksanguan
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
Assistant Permanent Secretary for BMA.
Tel 0 2223 5715 Fax 0 2225 5234

Update : 2014-12-11 14:31:03


 
นางชนิศฎ์สรฐ์ สืบสังข์
Mrs.Chanison Subsang
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
Assistant Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2224 6536 Fax 0 2225 5234

Update :


 ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
Assistant Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2225 5334 Fax 0 2221 2170

Update : 2014-10-13 14:06:34


 


ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
Assistant Permanent Secretary for BMA
Tel 0 2226 1426 Fax 0 2225 5234

Update : 2014-10-13 14:39:33


 
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
POL.SUB.LT. Krengsak Lohachala
ประธานสภา กทม. สภากรุงเทพมหานคร
Chairman of the Bangkok Metropolitan Council The Bangkok Metropolitan Administration Council
Tel 0 2224 3006 Fax 0 2226 3112

Update : 2014-12-19 11:11:08


 

พลเอกคนินทร วงศาโรจน์
Gen. Kaninton Wongsaroj
รองประธานสภา กทม. คนที่ 1
1st Vice-Chairman of the Bangkok Metropolitan Council
Tel - Fax 0 2241 5906

Update : 2014-12-19 13:09:29


 
นายกิตติ บุศยพลากร
Mr.Kitti Busayaparakon
รองประธานสภา กทม. คนที่ 2
2nd Vice-Chairman of the Bangkok Metropolitan Council
Tel - Fax 02143 9472

Update : 2014-12-19 13:10:50


 
นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต
Mrs.Penchan Chiamkorakot
เลขานุการสภา กทม.
Secretariat to the Bangkok Metropolitan Council
Tel 0 2222 5349 Fax 0 2224 3038

Update : 2014-12-11 14:42:07


 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการ กทม.
Head of the Governor of Bangkok Secretariat
Tel 0 2224 3008 Fax 0 2226 2712

Update : 2014-10-13 14:43:29


 
นายเกรียงพล พัฒนรัฐ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม.
DG, Office of the BMA Civil Service Commission
Tel 0 2224 3005 Fax 0 2224 3020

Update : 2014-12-11 14:46:13


 
นางสาววิภาภรณ์ สรวงพนากุล
MissWipaporn Srongpanakun
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
Assistant Secretary-General, The Office of the BMA Civil Service Commission
Tel 0 2621 0003 Fax 0 2224 3020

Update : 2014-12-11 14:50:15


 

นายสมภาคย์ สุขอนันต์
Mr.Sompark Sukanan
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
Assistant Secretary-General, The Office of the BMA Civil Service Commission
Tel 0 2225 0471 Fax 0 2224 3020

Update : 2014-12-15 14:16:59


 
นางมนทิรา ทองสาริ
Mrs.Montira Thongsari
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2221 0147 Fax 0 022259848

Update : 2014-12-19 10:26:51


 
นายพิชญา นาควัชระ
Mr.Pijaya Nagvajara
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2224 2948 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-19 10:27:35


 

นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ
Mr.Surasak Sonkoe
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2225 1367 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-19 10:47:23


 
นายพรเทพ อัครวรกุลชัย
Mr.Pornthep Akravorakulchai
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2225 1899 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-19 10:47:43


 


ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2225 2192 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-16 14:19:32


 ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2225 2191 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-16 15:04:34


 


ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2225 2142 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-16 15:05:39


 


ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
BMA Inspector – General,Higher Level
Tel 0 2224 2974 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-16 15:06:15


 

นางวัชราภรณ์ กวยะปาณิก
Mrs.Watcharaporn Kawayapanik
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141-69 ext. 1232 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:30:02


 
นางสาวรจนา พิริยะอนนท์
MissRojana Piriya-Anon
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141-69 ext. 1209 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:30:52


 
นางสาวกาญจนา สมวงศ์
MissGanjana Somwong
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141-69 ext. 1215 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:31:49


 

นางกองกาญจน์ สุบรรณ ณ อยุธยา
Mrs.Kongkarn Suban Na Ayuthaya
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141-69 ext. 1214 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:32:42


 
นายรักษา สุทิน
Mr.Rugsa Sutin
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141-9 Ext.1229 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:49:23


 
นางปราณี สุคันธเสวี
Mrs.Pranee Sukanthasavee
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1207 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:34:01


 

นางทรงลักษณ์ เกียรติวุฒินนท์
Mrs.fSongluk Kietvuttinon
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1228 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:54:11


 
นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ
Mrs.Saowapark Krajangyooth
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1237 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:37:51


 
นายอุดมศักดิ์ นาดี
Mr.Udomsak Nadee
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1233 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:39:17


 

ว่าที่ร้อยตรีสมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์
Act.2 Lt.Somsiti Kongtanasansit
ผู้ตรวจราชการสูง
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1213 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 11:05:20


 
นางสาวอุบลวรรณ บูรณศิรินทร์
MissUbonwan Buranasirin
ผู้ตรวจราชการต้น
Inspector , Primary Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1261 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:40:10


 
นางสาวลัดดา สุวรรณสุจริต
MissLadda Suwansujarit
ผู้ตรวจราชการต้น
Inspector , Primary Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1231 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:55:27


 

นางสาวอุษา มาศสถิตย์
MissUsa Massatid
ผู้ตรวจราชการต้น
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141-69 ext. 1222 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-19 10:40:47


 
นางสาวสุวรรณี ชัยจินดาสุต
MissSuwannee Chaijindasud
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.
Director BMA Training and Development Institute
Tel 0 2224 2992 Fax 0 2224 3060

Update : 2014-12-15 14:49:25


 
นายธนู หุ่นนิวัฒน์

หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานกฎหมายและคดี
Director of Legal and Litigation Office
Tel 0 2225 0475 Fax 0 2224 3004

Update : 2014-12-16 15:50:27


 

น.ส.นงนุช ศุขะพันธุ์
MissNugnuj Sukhaphan
ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditing Office
Tel 0 2224 2991 Fax 0 2225 1358

Update : 2014-12-15 15:02:16


 


ผู้ตรวจราชการต้น
Inspector , Higher Level
Tel 0 2221 2141 69 ext. 1262 Fax 0 2225 9848

Update : 2014-12-16 15:22:12


 


ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2224 2960 Fax 0 2224 2960

Update : 2014-12-15 15:02:49


 

นางสาวนภาภรณ์ สวัสดิมงคล
MissNapaporn Sawatdimongkol
ผู้อำนวยการ สำนักงานปกครองและทะเบียน
Director Administration and Registration Office
Tel 0 2224 3045 Fax 0 2621 1467

Update : 2014-12-15 15:08:13


 
น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์
MissKulkunya Sukhaphan
ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์
Director Public Relation Division
Tel 0 2224 1846 Fax 0 2224 3074

Update : 2014-12-15 16:09:51


 


ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2225 0478 Fax 0 2221 2170

Update : 2014-12-16 15:37:57


 

นางนงลักษณ์ แต้มสุวรรณ

ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Director International Affairs Division
Tel 0 2224 8174 Fax 0 2224 4686

Update : 2014-12-16 15:40:57


 


ผู้อำนวยการ กองงานผู้ตรวจราชการ กทม.
Director Inspector General Division
Tel 0 2224 2141-69 ext. 1247 Fax 0 2226 2910

Update : 2014-12-15 14:50:21


 
นายยศศักดิ์ คงมาก
Mr.Yossak Khongmark
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กทม.
DG, BMA Budget Department
Tel 0 2224 2950 Fax 0 2224 2950

Update : 2014-12-18 10:46:06


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการคลัง
Director DG, Finance Department
Tel 0 2225 7771 Fax 0 2224 2980

Update : 2014-12-18 10:46:56


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการระบายน้ำ
Director DG, Drainage and Sewerage Department
Tel 0 2246 0307 Fax 0 2246 0270

Update : 2014-12-18 10:47:37


 
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
Mr.Patarut Tardaranon
ผู้อำนวยการ สำนักการโยธา
Director DG, Public Works Department
Tel 0 2246 0262 Fax 0 2246 0263

Update : 2014-12-18 10:50:42


 

นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์
Mr.Kittinan KoaeSuti
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม
Director DG, Social Development Department
Tel 0 2248 6079 Fax 0 2248 6079

Update : 2014-12-18 11:08:52


 
นางวันทนี วัฒนะ
Mrs.Wantanee Watana
ผู้อำนวยการ สำนักอนามัย
Director DG, Health Department
Tel 0 2245 3933 Fax 0 2245 8547

Update : 2014-12-18 11:12:03


 
นางสาวปราณี สัตยประกอบ
Mrs.Pranee Sattayaprakop
ผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
Director DG, Culture, Sport and Tourism Department
Tel 0 2246 0680 Fax 0 2246 0268

Update : 2014-12-18 11:15:18


 

นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์
Mrs.Rachneewan Asvathitanon
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Director DG, Strategy and Evaluation Department
Tel 0 2224 3007 Fax 0 2224 3007

Update : 2014-12-18 11:17:45


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักเทศกิจ
Director DG, City Law Enforcement Department
Tel 0 2472 1194 Fax 0 2465 5101

Update : 2014-12-18 11:18:23


 
นายสามารถ ตันอริยะกุล
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์
Director DG, Medical Service Department
Tel 0 2622 7876 Fax 0 2222 4876

Update : 2014-12-18 14:09:28


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักสิ่งแวดล้อม
Director DG, Environment Department
Tel 0 2246 0335 Fax 0 2245 6367

Update : 2014-12-18 14:10:08


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการจราจรและขนส่ง
Director DG, Traffic&Transportation Department
Tel 0 2354 1200 Fax 0 2354 1199

Update : 2014-12-18 14:10:44


 
นายวันชัย ถนอมศักดิ์
Mr.Vanchai Thanomsak
ผู้อำนวยการ สำนักผังเมือง
Director DG, City Planning Department
Tel 0 2354 1250 Fax 0 2354 1256

Update : 2014-12-18 14:16:56


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา
Director DG, Education Department
Tel 0 2437 6630 Fax 0 2437 3638

Update : 2014-12-18 14:18:56


 
พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ
Pol.Col.Pichai Krengwuttanasiri
ผู้อำนวยการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Director DG, Fire and Rescue Department
Tel 0 2354 6841 Fax 0 2354 6849

Update : 2014-12-19 11:09:18


 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตคลองเตย
Director Khlong Toei District Office
Tel 0 2240 2490 Fax 0 2249 0260

Update : 2014-12-18 14:37:42


 

นางคนึงนิจ ตราชูวณิช
Mrs.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตคลองสาน
Director Khlong San District Office
Tel 0 2437 2331 Fax 0 2439 6384

Update : 2014-12-18 14:38:00


 
นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร
Mr.
สำนักงานเขตคลองสามวา
Khlong Sam Wa District Office
Tel 0 2548 0317 Fax 0 2543 7831

Update : 2014-12-18 14:36:15


 
นางอุดมพร พัมนโกวิท
Mrs.
สำนักงานเขตคันนายาว
Khan Na Yao District Office
Tel 0 2510 8272 Fax 0 2510 2690

Update : 2014-12-18 14:37:09


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตจตุจักร
Director Chatuchak District Office
Tel 0 2513 9944 Fax 0 2513 9944

Update : 2014-12-18 14:38:54


 
นายธีรพันธ์ อภิรัฐธนภรณ์
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตจอมทอง
Director Chom Thong District Office
Tel 0 2427 2397 Fax 0 2427 4892

Update : 2014-12-18 14:39:38


 
-ว่าง-
-Vacant-
สำนักงานเขตดอนเมือง
Don Mueang District Office
Tel 0 2565 9400 Fax 0 2929 5450

Update : 2014-12-18 14:40:10


 

นางสาวใสศรี หิรัฐประเสริฐวุฒิ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตดินแดง
Director Din Daeng District Office
Tel 0 2246 5379 Fax 0 2247 2414

Update : 2014-12-18 14:41:25


 
นายวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตดุสิต
Director Dusit District Office
Tel 0 2241 4993 ext. 5412 Fax 0 2243 5311 5

Update : 2014-12-18 14:42:12


 
นางชนัญยา จาดชนบท

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตตลิ่งชัน
Director Taling Chan District Office
Tel 0 2424 2515 Fax 0 2424 5448

Update : 2014-12-18 14:42:59


 

นายธวัชชัย อรรถนิตย์
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตทวีวัฒนา
Director Thawi Watthana District Office
Tel 0 2441 4731 Fax 0 2441 0636

Update : 2014-12-18 14:43:52


 
นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตทุ่งครุ
Director Thung Khru District Office
Tel 0 2464 4381 Fax 0 2426 0091

Update : 2014-12-18 14:45:20


 
นายศักดิ์ชัย สมบูรณ์วินิจ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตธนบุรี
Director Thon Buri District Office
Tel 0 2465 5590 Fax 0 2465 6413

Update : 2014-12-18 14:46:16


 

นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางกะปิ
Director Bang Kapi District Office
Tel 0 2378 1607 Fax 0 2377 4337

Update : 2014-12-18 14:47:09


 
นายอภิรัฐ ตราดุษฎี

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางกอกน้อย
Director Bangkok Noi District Office
Tel 0 2424 1681 Fax 0 2424 3901

Update : 2014-12-18 14:47:49


 
นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
Director Bangkok Yai District Office
Tel 0 2457 6811 Fax 0 2457 9855

Update : 2014-12-18 14:48:41


 

-ว่าง-
-Vacant-
สำนักงานเขตบางขุนเทียน
Bang Khun Thian District Office
Tel 0 2415 1691 Fax 0 2415 1522

Update : 2014-12-18 14:49:11


 
นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางเขน
Director Bang Khen District Office
Tel 0 2972 8787 Fax 0 2521 3972

Update : 2014-12-18 14:50:18


 
-ว่าง-
-Vacant-
สำนักงานเขตบางคอแหลม
Bang Kho Laem District Office
Tel 0 2291 0280 Fax 0 2292 0629

Update : 2014-12-18 14:51:14


 

นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางแค
Director Bang Khae District Office
Tel 0 2454 5686 Fax 0 2867 1977

Update : 2014-12-18 14:52:17


 
นายอิศราเมศร์ คชานุกุลย์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางซื่อ
Director Bang Sue District Office
Tel 0 2586 9979 Fax 0 2586 9971

Update : 2014-12-18 14:54:59


 
นางวัลยา วัฒนรัตน์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางนา
Director Bang Na District Office
Tel 0 2397 3703 Fax 0 2397 3542

Update : 2014-12-18 14:55:39


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางบอน
Director Bang Bon District Office
Tel 0 2450 3289 Fax 0 2450 3275

Update : 2014-12-18 14:56:26


 
นางลักขณา ภักดีนฤนาถ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางพลัด
Director Bang Phlat District Office
Tel 0 2433 4295 Fax 0 2424 8875

Update : 2014-12-18 15:12:15


 
นางสุภาวดี สิทธิการไพบูรณ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบางรัก
Director Bang Rak District Office
Tel 0 2238 3456 Fax 0 2236 2400

Update : 2014-12-18 15:13:21


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตบึงกุ่ม
Director Bueng Kum District Office
Tel 0 2364 7420 Fax 0 2561 2614

Update : 2014-12-18 15:14:34


 
นายสิทธิชัย ท้วยสกนธ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตปทุมวัน
Director Pathum Wan District Office
Tel 0 2215 3820 Fax 0 2215 0475

Update : 2014-12-18 15:15:21


 
นางอัจฉรา ห่อสมบัติ

ผุ้อำนวยการ สำนักงานเขตประเวศ
Director Pravet District Office
Tel 0 2328 7109 Fax 0 2328 7155

Update : 2014-12-18 15:16:40


 

นายสมนึก คงจำปี

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Pom Prap Sattru Phai District Office
Tel 0 2281 2853 Fax 0 2281 2853

Update : 2014-12-18 15:17:25


 
นายวรเศรษฐ์ ปภัสร์สุตานนท์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพญาไท
Director Phaya Thai District Office
Tel 0 2279 4146 Fax 0 2278 5509

Update : 2014-12-18 15:18:14


 
นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันท์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพระโขนง
Director Phra Khanong District Office
Tel 0 2311 4287 Fax 0 2311 1107

Update : 2014-12-18 15:19:04


 

นายสมชัย ไตรวิทยากุล

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพระนคร
Director Phra Nakhon District Office
Tel 0 2628 9060 Fax 0 2281 5579

Update : 2014-12-18 15:20:19


 
นายเฉลิมพล โชติชุชิต

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตภาษีเจริญ
Director Phasi Charoen District Office
Tel 0 2413 1405 Fax 0 2413 1428

Update : 2014-12-18 15:21:03


 
นายสมโภชน์ พงษ์เสมา
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตมีนบุรี
Min Buri District Office
Tel 0 2540 7157 Fax 0 2540 7267

Update : 2014-12-18 15:23:46


 

-ว่าง-
-Vacant-
สำนักงานเขตยานนาวา
Yan Nawa District Office
Tel 0 2681 5481-2, 0 2294 4433 Fax 0 2681 5482

Update : 2014-12-18 15:30:55


 
นางลักษณา โรจน์ธำรงค์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตราชเทวี
Director Ratchathewi District Office
Tel 0 2354 4218 ext. 6751 Fax 0 2354 4200-1

Update : 2014-12-18 15:31:50


 
นางฉัฐนนท์ อินทราชา

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
Director Rat Burana District Office
Tel 0 2428 3506 ext. 6847 Fax 0 2428 4884

Update : 2014-12-18 15:57:28


 

นายสิน นิติะาดากุล
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตลาดกระบัง
Director Lat Krabang District Office
Tel 0 2326 9014 Fax 0 2326 8065

Update : 2014-12-18 15:58:03


 
นายสุทิน วิกัยกิจ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตลาดพร้าว
Director Lat Phrao District Office
Tel 0 2539 7777 Fax 0 2539 7780

Update : 2014-12-18 15:58:52


 
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตวังทองหลาง
Director Wang Thonglang District Office
Tel 0 2934 9005 Fax 0 2934 9151

Update : 2014-12-18 15:59:39


 

ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตวัฒนา
Director Watthana District Office
Tel 0 2381 3108 Fax 0 2381 3107

Update : 2014-12-18 16:00:31


 
น.ส.กาญจนา ฉาบสุวรรณ์
Miss
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสะพานสูง
Director Saphan Sung District Office
Tel 0 2372 0613 Fax 0 2372 0616

Update : 2014-12-18 16:01:22


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสาทร
Director Sathon District Office
Tel 0 2211 6087 Fax 0 2212 9161

Update : 2014-12-18 16:02:05


 

นายสุวิทย์ รัศมิแพทย์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสายไหม
Director Sai Mai District Office
Tel 0 2533 3011 Fax 0 2533 3171

Update : 2014-12-18 16:02:59


 
นายมนัส ประจวบจินดา

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
Director Samphanthawong District Office
Tel 0 2234 9688 Fax 0 2237 3345

Update : 2014-12-18 16:03:36


 
นายสัจจะ คนตรง

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสวนหลวง
Director Suan Luang District Office
Tel 0 2321 7925 Fax 0 2322 6224

Update : 2014-12-18 16:04:15


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตหนองจอก
Director Nong Chok District Office
Tel 0 2543 1144 Fax 0 2543 1144

Update : 2014-12-18 16:04:52


 
นายพิบูล เวคะวากยะนนท์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตหนองแขม
Director Nong Khaem District Office
Tel 0 2421 0937 Fax 0 2421 3820

Update : 2014-12-18 16:05:40


 
นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตหลักสี่
Director Lak Si District Office
Tel 0 2576 1387 Fax 0 2576 1380

Update : 2014-12-18 16:06:41


 

นายนายสุชีพ อารีประชาภิรมย์

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตห้วยขวาง
Director Huai Khwang District Office
Tel 0 2275 7227 Fax 0 2275 7227

Update : 2014-12-18 16:07:28


 


ผู้อำนวยการสำนักงานตลาด กทม. หน่วยงานการพาณิชย์ของ กทม.
Director BMA´s City Market Office
Tel 0 2588 4312 Fax 0 2588 0757

Update : 2014-12-18 16:21:15


 
นายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย
Mr.Bunras Patanarunganotai
หัวหน้า สำนักงานสถานธนานุบาลกทม.
Director NMA's Pawn Shop Office
Tel 0 2629 2612 4 Fax 0 2629 2616

Update :


 

นายครรชิด ทรรศนะวิเทศ
Mr.Kanchit Tatsanawisas
หัวหน้า สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม.

Tel 0 2658 5858 ext. 21 Fax 0 2658 5858 ext. 21

Update :


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400