นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
1177 Perl Bangkok Bld. 14th fl., Phaholyothin Rd., Phayathai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 02-035-4900,063-373-3926
Fax 02-035-4928
www.tpqi.go.th
Update : 2019-06-14 16:21:03


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400