นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
Institute of Physical Education

333 ต.หนองไม้แดง
เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
333 Nongmaidaeng
Mueang Chonburi
Chonburi 20000
Tel 0 3805 4235
Fax 0 3805 4223
www.ipe.ac.th
Update : 2014-10-16 12:04:29


 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง
Mr.Pariwat Wannaklang
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
President
Tel 0 3805 4231 Fax 0 3805 4213
Pariwat@ipe.ac.th
Update : 2014-10-16 15:18:37


 
รศ.นิติพันธ์ สระภักดิ์
Assoc.Prof.Nitiphan Sarapakdi
รองอธิการบดี ฝ่ายโรงเรียนกีฬา
Vice President for Sports school
Tel 0 3805 4207 Fax 0 3805 4207

Update : 2014-11-11 14:34:53


 
นายตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด
Mr.Trirak Varathinkerd
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
Vice President for Students and Special Affairs
Tel 0 3805 4204 Fax 0 3805 4230

Update : 2014-10-16 14:13:37


 

รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Chanchai Siriphan
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
Vice President for Academic Affairs
Tel 0 3805 4217 Fax 0 3805 4219

Update : 2014-10-21 09:35:34


 
ดร.วัชรินทร์ ขี่ทอง
Dr.Vatcharin Keethong
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
Vice President for Administration
Tel 0 3805 4202 Fax 0 3805 4246

Update : 2014-10-16 14:24:02


 
ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม
Dr.Prakit Hongsasaenyatham
รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
Vice President for Research and Quality Assurance
Tel 0 3805 4206 Fax 0 3805 4206

Update : 2014-11-10 14:48:27


 

ดร.เกษร อุทัยเวียนกุล
Dr.Kasorn Uthaiviankul
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกระบี่
Vice President – Krabi Campus
Tel 0 7566 3638 Fax 0 7566 3638
www.ipekrabi.ac.th
Update : 2014-11-10 14:49:03


 
นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์
Mr.Werasak Wisalaporn
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ
Vice President – Bangkok Campus
Tel 0 2546 1301 Fax 0 2546 1300
www.ipebk.ac.th
Update : 2014-10-16 14:33:32


 
ผศ.สัญญา จันทรอด
Asst.Prof.Sanya Jantarod
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ
Vice President – Chaiyaphum Campus
Tel 0 5322 3163 Fax 0 4482 2323
www.ipec.ac.th
Update : 2014-11-10 09:53:19


 

ผศ.เสนีย์ นิลทจันทร์
Asst.Prof.Saenee Nilthajan
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตชุมพร
Vice President – Chum phon Campus
Tel 0 7764 2930 Fax 0 7764 2928
www.ipecp.ac.th
Update : 2014-10-16 14:36:09


 
ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
Dr.Jaruwat Sattayanurak
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่
Vice President – Chaing Mai Campus
Tel 0 5321 1446 Fax 0 5321 3269
www.ipecm.ac.th
Update : 2014-11-10 14:49:54


 
นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์
Mr.Preecha Srikheopong
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตชลบุรี
Vice President – Chon Buri Campus
Tel 0 3805 4192 Fax 0 3805 4193

Update : 2014-11-10 15:05:05


 

ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร
Asst.Prof.Eaksit Ouantrai
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตตรัง
Vice President – Trang Campus
Fax 0 7520 4753
www.ipetr.ac.th
Update : 2014-11-10 14:50:45


 
ดร.ธงชัย สุขดี
Dr.Thongchai Sukdee
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตเพชรบูรณ์
Vice President – Phetchabun Campus
Tel 0 5673 7089 Fax 0 5673 7089
www.ipepb.ac.th
Update : 2014-10-16 14:58:42


 
ว่าที่ร้อยโทปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์
Lt.Preecha Siriratpaibool
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม
Vice President – Maha Sarakham Campus
Tel 0 4372 1528 Fax 0 4372 1528
www.ipemk.ac.th
Update : 2014-11-10 15:08:57


 

นายจงรัก เขี้ยวแก้ว
Mr.Chongrak Kiokaew
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตยะลา
Vice President – Yala Campus
Tel 0 7321 2899 Fax 0 7322 2608
www.ipeyala.ac.th
Update : 2014-10-16 15:02:30


 
ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์
Dr.Natthaphat Poolsawat
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตลำปาง
Vice President – Lampang Campus
Tel 054218311 Fax 0 5422 1456
www.ipelp.ac.th
Update : 2014-11-10 09:54:29


 
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต
Asst.Prof.Dr.Chalermpong Chalermchit
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ
Vice President – Si Sa Ket Campus
Tel 0 4561 2645 Fax 0 4561 1982
www.ipessk.ac.th
Update : 2014-10-30 15:28:34


 

นายกิตติ ทองทาบ
Mr.Kiti Tongtarb
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร
Vice President – Samut sakhon Campus
Tel 0 3443 5896 Fax 0 3441 2310
www.ipesk.ac.th
Update : 2014-11-10 14:51:45


 
ว่าที่ ร.อ.ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป
Capt.Dr.Tienchai Tongvinitsin
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุโขทัย
Vice President – Sukhothai Campus
Tel 0 5565 1091-93 Fax 0 5565 1092
www.ipest.ac.th
Update : 2014-11-10 15:05:46


 
นายสมชาย ประเสริฐศรี
Mr.Somchai Prasertsri
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี
Vice President – Suphan Buri Campus
Tel 0 3545 5744-5 Fax 0 3555 5263
www.ipesp.ac.th
Update : 2014-10-16 15:16:31


 

นายสมยศ วนิชาชีวะ
Mr.Somyos Wanichacheewa
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอ่างทอง
Vice President – Ang Thong Campus
Tel 0 3586 6240-1 Fax 0 3586 6203
www.ipeat.ac.th
Update : 2014-11-10 14:54:45


 
รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย
Assoc.Prof.Dr.Bandit Hanthongchai
รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตอุดรธานี
Vice President – Udon Thani Campus
Tel 0 4222 3593 Fax 0 4222 3593
www.ipeud.ac.th
Update : 2014-10-16 15:21:51


 
ดร.ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ
Dr.Raweewat Rattanakoses
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
Director-Khon Kaen Sports School
Tel 0 4337 0323-4 Fax 0 4337 0593
www.kkss.ac.th
Update : 2014-10-16 15:27:57


 

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย ธิตะจารี
Sub LT.Sakchai Titajaree
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
Director-Chon Buri Sports School
Tel 0 3805 4293 Fax 0 3805 4293
www.cbss.ac.th
Update : 2014-11-10 15:07:13


 
นายณัฎฐวัฒน์ สุวรรณโฆษิต
Mr.Nattawat Suwankosit
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
Director-Trang Sports School
Tel 0 7520 4715 Fax 0 7520 4716
www.trss.ac.th
Update : 2014-10-16 15:31:59


 
นางละออศรี ทิพย์แก้ว
Mrs. La-orsri Tipkaew
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director-Nakhon Si Thammarat Sports School
Tel 0 7530 2031 Fax 0 7530 2041
www.ntss.ac.th
Update : 2014-11-10 15:04:46


 

นายกอบกิจ ธรรมานุชิต
Mr.Kobkit Thammanuchit
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Director-Nakhon Sawan Sports School
Tel 0 5637 1361 Fax 0 5637 1361
www.nkss.ac.th
Update : 2014-11-10 15:10:47


 
นายสมมาตร ประชุม
Mr.Sommart Prachoom
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
Director-Yala Sports School
Tel 0 7336 2463 Fax 0 7336 2482
www.yalasportsportsschool.ac.th
Update : 2014-10-16 15:38:47


 
ดร.เพิ่มพร บุพพวงษ์
Dr.Permporn Buppavong
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
Director-Lampang Sports School
Tel 05431273-4 Fax 0 5423 1273-4
www.lpss.ac.th
Update : 2014-11-10 15:11:55


 

นายสมิทธิเดช โม่งประณีต
Mr.Smitthidej Mongpraneet
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
Director-Si Sa Ket Sports School
Fax 0 4561 6391
www.sskss.ac.th
Update : 2014-10-16 15:42:35


 
ว่าที่ ร.ต.อานนท์ สำรวจการณ์
Sub.L.T.Anon Samruatkan
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Director-Suphan Buri Sports School
Fax 0 3554 5663
www.spss.ac.th
Update : 2014-11-10 15:13:03


 
นายสมศักดิ์ กลับหอม
Mr.Somsak Klaphom
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Director-Ang Thong Sports School
Tel 03 5586 6328 Fax 0 3586 6239
www.atss.ac.th
Update : 2014-11-10 09:55:25


 

นายณรงค์ศักดิ์ คุรุพันธ์
Mr.Narongsuk Kurupan
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Director-Ubon Ratchathani Sports School
Tel 04 5315 8467 Fax 0 4528 3331
www.buss.ac.th
Update : 2014-11-10 15:14:01


 
นายอภินันท์ สีดาพงษ์
Mr.Apinan Sridapong
ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
Co-ordinator of Nakhon Sports School
Fax 0 2546 1300

Update : 2014-11-11 14:35:31


 
นายยุทธพร วงศ์วิชิต
Mr.Yuttaporn Wongwichit
ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
Co-ordinator of Chiangmai Sports School
Fax 0 5321 3269

Update : 2014-11-11 14:36:01


 

ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม
Dr.Wipoj Chansem
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
Dean, Faculty of Sport and Health Sciences
Tel 0 3805 4212 Fax 0 3805 4212

Update : 2014-10-16 16:21:35


 
ดร.นพดล จิรบุญดิลก
Dr.Nopadol Jiraboondilok
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
Dean, Faculty of Education
Tel 0 3805 4210 Fax 0 3805 4210

Update : 2014-11-10 15:24:45


 
ผศ.ดร.นพรัตน์ พบลาภ
Asst.Prof.Dr.Nopparut Poblarp
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean, Faculty of Liberal Arts
Tel 0 3805 4208 Fax 0 3805 4208

Update : 2014-10-16 16:24:43


 

นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา
Mr.Bannakitbanjong Thongjampa
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Director, Office of the President
Fax 0 3805 4223
onzonde09@gmail.com
Update : 2014-10-16 16:29:28


 
นายฤทธินาท สุวรรณบูรณ์
Mr.Rittinat Suwannaboon
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director, Division of General Administration
Tel 0 3805 4214 Fax 0 3805 4223

Update : 2014-10-16 16:33:52


 
นายมานะ ภู่หลำ
Mr.Mana Poolum
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ
Director, of Academic Affairs
Tel 0 3805 4217 Fax 0 3805 4219

Update : 2014-11-11 14:38:33


 

นายพงศธร เพิ่มพานิช
Mr.Pongsathorn Permpanich
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและ
Director, Division of Students and Special Affairs
Tel 0 3805 4220 Fax 0 3805 4221

Update : 2014-10-16 17:03:25


 
นายธนกร มีหินกอง
Mr.Thanakorn Mehinkong
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนกีฬา
Director, Division of Sports School Affairs
Fax 0 3805 4209

Update : 2014-11-11 15:06:51


 
นายสมบูรณ์ เฉลิมรัตนาพร
Mr.Somboon Chalermrattanaporn
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director, Division of Policy and Plannin
Tel 0 3805 4226 Fax 0 3805 4227
mong_zoo@hotmail.com
Update : 2014-10-22 13:57:52


 

น.ส.นฤมล อินสว่าง
Ms.Narumon Insawang
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3805 4215 Fax 0 3805 4243

Update : 2014-10-16 16:55:32


 
นายไพฑูรย์ หงษ์วิไล
Mr.Paitoon Hongwilai
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 3805 4226 Fax 0 3805 4227
ubonsepak@yahoo.co.th
Update : 2014-10-22 13:59:32


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400