นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Tourist Police Division

999 ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540
999 Nong Prue
Bangplee
Samut Prakan 10540
Tel 02-134-0521
Fax 02-134-0522
www.thailandtouristpolice.com
Update : 2012-03-22 13:36:17


 

พลตำรวจตรีอภิชัย ธิอามาตย์
Police major generalApichai Ti-amataya
ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Commander Tourist Police Division
Tel 0-2134-0527 Fax 0-2134-0528

Update : 2014-11-25 13:51:06


 
พันตำรวจเอกศุภพล อรุณสิทธิ์
Police ColonelSupapone Arunsit
รอง ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Duputy Commander Tourist Police Division
Tel 0-2134-0784 Fax 0-2134-0202
supapone_a@hotmail.com
Update : 2014-11-25 14:00:13


 
พันตำรวจเอกศุภเศรษฐ์ โชคชัย
Police ColonelSupasate Chokchai
รอง ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Duputy Commander Tourist Police Division
Tel 0-2134-0788-9 Fax 0-2134-0201
supasate@hotmail.com
Update : 2014-11-25 13:56:26


 

พันตำรวจเอกอาชยน ไกรทอง
Police ColonelArchayon Kraithong
รอง ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Duputy Commander Tourist Police Division
Tel 0-2134-1762 Fax 0-2134-1763
archayonk@yahoo.com
Update : 2014-11-25 14:03:09


 
พันตำรวจเอกนิธิธร จินตกานนท์
Police ColonelNithithorn Chintakanon
รอง ผู้บังคับการ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Duputy Commander Tourist Police Division
Tel 0-2134-0787 Fax 0-2134-0200
nititorn.ch@police.go.th
Update : 2014-11-25 14:06:34


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400