นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงแรงงาน    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Department of Skill Development

ถนนมิตรไมตรี
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Thanon Mitmaittri
Dindeang
Bangkok 10400
Tel 0 2245 1707-8
Fax 0 2248 3393
www.dsd.go.th
Update : 2012-02-23 16:20:06


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ฝ่ายสนับสนุนอำนวยการ
website : http://www.csiisd.net
Tel 0 5377 7471-4 Fax 0 5377 7472

Update : 2014-11-09 18:56:21


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย ฝ่ายช่วยอำนวยการ (งานบริหารทั่วไป)
website : http://home.dsd.go.th/loei/
Tel 0 4281 0801 - 2 Fax 0 4281 0802
Loeiskill.dsd@gmail.com
Update : 2014-11-09 17:34:47


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : http://www.dsd.go.th/saraburi
Tel 08 8255 2365 Fax 0 3623 6296

Update : 2014-11-07 09:37:53


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : www.yasoskill.org
Tel 0 4571 4058-9 Fax 0 4571 4062

Update : 2014-11-09 18:03:35


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/lampang/
Tel 0 5435 6681-2 ,0 5435 6684 Fax 0 5435 6680

Update : 2014-11-09 18:47:13


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.singskill.go.th
Tel 0 3681 3661 Fax 0 3681 3661

Update : 2014-11-09 16:18:54


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี งานบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/lopburi
Tel 0 3642 6948 Fax 0 3642 6948

Update : 2014-11-09 16:20:40


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : www.dsdsaraburi.org
Tel 08 8255 2365 Fax 0 3623 6296

Update : 2014-11-09 16:22:17


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/ayutthaya
Tel 0 3536 0631 Fax 0 3536 0635

Update : 2014-11-09 16:23:33


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี งานบริหารงานทั่วไป
website : www.prachinburiskill.com
Tel 0 3729 0380-1 Fax 0 3729 0383
pbs@prachinburiskill.com
Update : 2014-11-09 16:33:40


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/trat
Tel 09 8337 4239 ,0 3961 9509 - 11 Fax 0 3961 9509
trat_skill@hotmail.com
Update : 2014-11-09 16:37:53


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.sothorn.com
Tel 0 3885 1221-3 ,08 6831 5496 Fax 0 3885 1220

Update : 2014-11-09 16:41:17


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน
website : http://home.dsd.go.th/chan/
Tel 0 3936 8265-8 Fax 0 3936 8264
chan_dsd1234@hotmail.com
Update : 2014-11-09 16:44:37


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.rayongskillcenter.go.th
Tel 0 3868 3951-3 Fax 0 3868 3951 ต่อ 1

Update : 2014-11-09 16:47:08


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว งานบริหารทั่วไป
website : http://www.sakaewskill.go.th/sakaew
Tel 0 3726 1627 Fax 0 3726 1628

Update : 2014-11-09 16:51:15


 ศูนย์พัฒนฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม งานบริหารทั่วไป
website : www.ntsdc.go.th
Tel 0 3410 9706 Fax 0 3410 9707

Update : 2014-11-09 17:00:26


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งานบริหารทั่วไป
website : http://www.prachuapkhirikhanskill.go.th
Tel 0 3290 9664 - 6 Fax 0 3260 3201,0 3290 9663

Update : 2014-11-09 17:02:55


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : http://www.dsd.go.th/Phetchaburi/
Tel 0 3247 0391-3 Fax 0 3247 0391

Update : 2014-11-09 17:06:05


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/samutsakhon
Tel 0 3487 9318-20 Fax 0 3487 9318-20

Update : 2014-11-09 17:09:11


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายบริหารและวิชาการ
website : http://home.dsd.go.th
Tel 0 3471 1284 Fax 0 3471 1284 ต่อ 103

Update : 2014-11-09 17:12:10


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://www.bsdskill.com
Tel 0 4465 8162 Fax 0 4465 8162 ต่อ 133

Update : 2014-11-09 17:21:36


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://www.surinskill.go.th
Tel 04457 1550-3 Fax 0 4457 1551 ต่อ 105

Update : 2014-11-09 17:25:18


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : www.kisdr6.com
Tel 0 4346 8231 Fax 0 4346 8232

Update : 2014-11-09 17:28:07


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ งานบริหารทั่วไป
website :http://home.dsd.go.th/kalasin
Tel 0 4389 1492 Fax 0 4389 1492
ksdkalasin@gmail.com
Update : 2014-11-09 17:30:33


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/nongbua
Tel 0 4237 8469 Fax 0 4237 8465

Update : 2014-11-09 17:41:49


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/udon
Tel 0 4234 1629-30 Fax 0 4234 1629-30 ต่อ 103

Update : 2014-11-09 17:44:28


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม งานบริหารทั่วไป
website : http://www.sarakhamskill.com
Tel 0 4397 1328 - 30 Fax 0 4397 1330
saraknamskill@hotmail.com
Update : 2014-11-09 17:48:55


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/bungkan
Tel 0 4249 1817 Fax 0 4249 1817
Kisd_ks@hotmail.com
Update : 2014-11-09 17:51:43


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/nakhonphanom
Tel 0 4251 1814 Fax 0 4251 1824 ต่อ 104

Update : 2014-11-09 17:57:49


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/mukdahan
Tel 0 4264 3765 - 9 Fax 0 4264 3765 - 9 ต่อ 107

Update : 2014-11-09 18:00:13


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/roiet
Tel 0 4352 5008 ,0 4362 4168 Fax 0 4352 5008 ต่อ 103

Update : 2014-11-09 18:05:57


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/sisaket
Tel 0 4561 5864-6 Fax 0 4561 5864-6 ต่อ 107

Update : 2014-11-09 18:13:17


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/amnatcharoen
Tel 0 4552 3506-7 Fax 0 4552 3506 -7

Update : 2014-11-09 18:15:28


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ กลุ่มงานส่งเสริมฯ
website : http://www.isd8.go.th
Tel 0 5680 2701 Fax 0 5680 2712

Update : 2014-11-09 18:18:01


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/chainat
Tel 0 5647 6745 - 8 Fax 0 5647 6752

Update : 2014-11-09 18:22:54


 


นย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก งานบริหารทั่วไป
website : http://takskill.thaiddns.com/home/index.php
Tel 0 5551 5248 Fax 0 5551 5248

Update : 2014-11-09 18:26:02


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร งานบริหารงานทั่วไป
website : http://www.pichitskill.com
Tel 0 5665 5253 - 4 Fax 0 5665 5256

Update : 2014-11-09 18:28:20


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 5698 1115 Fax 0 5698 1119

Update : 2014-11-09 18:30:40


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : www.pisd.in.th
Tel 0 5529 9270-5 Fax 0 5529 9277-8

Update : 2014-11-09 18:32:54


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
website : http://www.nanskill.go.th
Tel 0 5460 0060 - 1 Fax 0 5460 0060

Update : 2014-11-09 18:35:18


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://www.phetchabunskill.com
Tel 0 5674 1323-6 Fax 0 5674 1323-6ต่อ11

Update : 2014-11-09 18:37:21


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.phraeskill.org
Tel 0 5466 0025-9 Fax 0 5466 0025-9 ต่อ 19

Update : 2014-11-09 18:39:14


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://www.sukhothaisd.go.th
Tel 0 5568 2567, 0 5568 2586 Fax 0 5568 2567

Update : 2014-11-09 18:41:36


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายช่วยอำนวยการ

Tel 0 5542 8042 Fax 0 5542 8301

Update : 2014-11-09 18:43:42


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ฝ่ายบริหารกลาง
website : http://www.crskill.go.th
Tel 0 5315 2043 Fax 0 5315 2049

Update : 2014-11-09 18:49:38


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารทั่วไป
website : www.chiangmaiskill.go.th
Tel 0 5312 1002-3 Fax 0 5312 1001

Update : 2014-11-09 18:52:18


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา งานบริหารทั่วไป
website : www.phayaoskill.com
Tel 0 5446 6003-4 Fax 0 5446 6005

Update : 2014-11-09 18:54:34


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/hongsonskill
Tel 0 5368 6051 Fax 0 5368 6053
hongsonkill@hotmail.com
Update : 2014-11-09 18:58:56


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน งานบริหารทั่วไป
website : http://www.lamphunskills.com
Tel 0 5353 7697 Fax 0 5353 7696
lamphun_skill@hotmail.com
Update : 2014-11-09 19:01:37


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/srisd
Tel 0 7721 1495, 0 7721 1497, 0 7721 1500, 0 7721 1502 Fax 0 7721 1504

Update : 2014-11-09 19:04:50


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : www.krabicenter.go.th
Tel 0 7562 3781-2 Fax 0 7561 1626
krabi@hotmail.com
Update : 2014-11-09 19:07:14


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/chumphon , http://facebook.com/dsdchumphon
Tel 0 7755 3009 Fax 0 7755 3008

Update : 2014-11-09 19:09:02


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : http://nstsd.dsd.go.th
Tel 0 7539 9297 - 302 Fax 0 7539 9297

Update : 2014-11-09 19:11:25


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.phdc.go.th
Tel 0 7659 9331 - 4 Fax 0 7659 9335

Update : 2014-11-09 19:59:30


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : http://home.dsd.go.th/phuketskill/
Tel 0 7627 3470 Fax 0 7627 3470 ต่อ113

Update : 2014-11-09 20:01:47


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Tel 0 7782 4651, 08 4731 2496 Fax 0 7782 4653

Update : 2014-11-09 20:03:34


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.sisd12.com/
Tel 0 7433 6049 Fax 0 7433 6048

Update : 2014-11-09 20:05:32


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : http://www.tsd.go.th
Tel 0 7557 0545 Fax 0 7557 0544

Update : 2014-11-09 20:07:58


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส งานบริหารงานทั่วไป
website : http://www.nrsd.go.th
Tel 0 7353 2129 - 30 Fax 0 7353 2129

Update : 2014-11-09 20:11:34


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.dsdpattani.com
Tel 0 7346 0125, 0 7346 0127 Fax 0 7346 0119

Update : 2014-11-09 20:14:48


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://www.plsd.go.th
Tel 0 7468 2163 - 4 Fax 0 7468 2164

Update : 2014-11-09 20:17:18


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 7320 3222 Fax 0 7320 3223
yala_dsd@hotmail.com
Update : 2014-11-09 20:19:09


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล งานบริหารงานทั่วไป
website : http://www.satundsd.go.th
Tel 0 7472 3762 Fax 0 7472 3763

Update : 2014-11-09 20:21:27


 ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
Director
Tel 0 2315 3800 Fax 0 2315 3808

Update : 2014-11-14 10:47:28


 
นายเสถียร พจน์โพธิ์ศรี
Mr.Sathian Potphosri
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2643 4979 Fax 0 2643 4979
potphosri@yahoo.com
Update : 2014-11-06 17:13:00


 
ม.ล.ปุณฑริก สมิติ
M.L.Puntrik Smiti
อธิบดี
Director-General MOBILE : (668) 1174 9494
Tel 0 2247 6600 Fax 0 2247 0300
spuntrik@yahoo.com
Update : 2014-11-07 09:22:17


 

นายวิชัย คงรัตนชาติ
Mr.Wichai Kongratanachart
รองอธิบดี
Deputy Director-General MOBILE : (668) 9949 - 4203
Tel 0 2247 6602 Fax 0 2245 1180
vichai_oak@hotmail.co.th
Update : 2014-11-07 09:22:52


 
นายสิงหเดช ชูอำนาจ
Mr.Singhadet Chu-umnart
รองอธิบดี
Deputy Director-General MOBILE : (668) 4438 7132
Tel 0 2245 1820 Fax 0 2248 3449
singhadet09@gmail.com
Update : 2014-12-18 10:51:42


 
นายประทีป ทรงลำยอง
Mr.Prateep Thronglumyong
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General MOBILE : (669) 6491-9991
Tel 0 2245 3385 Fax 0 2643 4979
PRATEEP.THRONG@GMAIL.COM
Update : 2014-11-09 16:08:25


 

นางพจนันท์ ทองวัฒน์
Mrs.Potchanun Thongwattana
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General MOBILE : (668) 5483 8638
Tel 0 2245 3178 Fax 0 2643 4979
POTCHANUNO72@HOTMAIL.COM
Update : 2014-11-09 16:08:44


 
นายสุภพ ปิงตา
Mr.Suphop Pingta
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General MOBILE : (669) 2256 0338
Tel 0 2643 4979 Fax 0 2643 4979

Update : 2014-12-18 10:54:38


 


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2643 4979 ,0 2245 1921 Fax 0 2643 4979

Update : 2014-11-05 16:20:51


 

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ
Mrs.Achara Kaewgamchaicharoen
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2245 1705 Fax 0 2246 1931

Update : 2014-11-05 16:37:48


 


ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

Tel 0 2246 1931 Fax 0 2246 1931

Update : 2014-11-05 16:38:25


 
นางสาววรรณี โกมลกวิน
Ms.Wannee Gomongawing
ผู้อำนวยการ กุล่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director MOBILE : (668) 5483 8187
Tel 0 2643 4987 Fax 0 2643 4987
wnanee40@hotmail.com
Update : 2014-11-05 16:40:09


 

นายประเสริฐ สงวนเดือน
Mr.Prasert Sanguanduan
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและวิชาชีพควบคุม
Director MOBILE : (668) 5483 8477
Tel 0 2245 4837 Fax 0 2245 4837
lexlex.20@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:42:55


 
นายสุเมธ โศจิพลกุล
Mr.Sumet Sochiphonkun
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Director MOBILE : (668) 5483 8570
Tel 0 2643 4988 Fax 0 2643 4988
Sumet089@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:45:12


 
ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์
Mr.Pramual Suksathit
ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
Office of The Inspector-General
Tel 0 2643 4979 Fax 0 2643 4979
Pramual22@hotmail.com
Update : 2014-11-05 16:53:44


 

นายเลอพงษ์ แตงเนียม
Mr.Lerpong Taengniam
ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
Director MOBILE : (668) 5483 8195
Tel 0 2354 0281 Fax 0 2354 0281
Pong1961@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:56:58


 


ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
Director
Tel 0 2245 6894 Fax 0 2245 2361

Update : 2014-11-05 16:57:56


 


ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

Tel 0 2245 2360 Fax 0 2245 2361

Update : 2012-03-05 11:23:29


 

นายสุชาติ หลิมรัตน์
Mr.Suchart Limrat
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรฝึก
Director MOBILE : (668) 5483 8480
Tel 0 2354 0280 Fax 0 2247 6608
suchart1416@hotmail.com
Update : 2014-11-05 17:00:36


 
นายบุญชัย ศิริสนธิวรรธน
Mr.Boonchai Sirisontiwantana
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
Director MOBILE : (668) 5483 8204
Tel 0 2245 6622 Fax 0 2245 6622
boonchai222@yahoo.com
Update : 2014-11-05 17:02:19


 
นางอัญชนา เกษกานดา
Mrs.Anchana KetKanda
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานอุตสาหกรรมบริการ
Director MOBILE : (668) 5483 8200
Tel 0 2245 4317 Fax 0 2245 4317

Update : 2014-11-05 17:03:47


 

นายบุญคง ทิพย์พูล
Mr.Boonkong Thippul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาสถานฝึกและครุภัณฑ์ฝึก
Director MOBILE : (668) 5483 8575
Tel 0 2643 4983 Fax 0 2643 4983
condo120@hotmail.com
Update : 2014-11-05 17:06:29


 
นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา
Miss Somlak Suwanpromma
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
Director MOBILE : (668) 5483 8205
Tel 0 2245 6568 Fax 0 2245 7791
somlak5@hotmail.com
Update : 2014-11-05 17:08:19


 
นายอรรถพล สุวัธนเดชา
Mr.Attapol Suwattanadeja
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary To Department MOBILE : (668) 5483 8563
Tel 0 2247 0302 Fax 0 2247 0302

Update : 2014-11-05 17:17:03


 งานบริหารทั่วไป ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
Tel 0 2245 3872 Fax 0 2245 3872

Update : 2014-11-05 17:22:28


 


งานสารบรรณ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
Tel 0 2248 3389 Fax 0 2248 2289

Update : 2014-11-05 17:21:34


 


งานประชุมฯ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
Tel 0 2245 3560 Fax 0 2245 3560
dsd324@hotmail.com
Update : 2014-11-05 17:21:51


 งานอำนวยการและพิธีการ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม

Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387

Update : 2014-11-05 17:21:14


 


งานสวัสดิการ กพร. ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
Tel 0 2248 3389 Fax 0 2248 3389

Update : 2014-11-05 17:22:10


 


งานพัสดุ อาคารสถานที่ฯ ฝ่ายช่วยอำนวยการและสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
Tel 0 2248 3387 Fax 0 2248 3387

Update : 2014-11-05 17:22:58


 งานข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

Tel 0 2245 4035 Fax 0 2245 4035

Update : 2014-11-05 17:20:35


 


งานส่งเสริมและเผยแพร่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

Tel 0 2247 6606 Fax 0 2247 6606

Update : 2014-11-06 11:04:33


 
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ์
Miss. Chutima Hetanurak
ผู้อำนวยการ กองแผนงานและสารสนเทศ
Director MOBILE : (668) 5483 8182
Tel 0 2643 4985 Fax 0 2247 6603

Update : 2014-11-06 11:07:16


 งานบริหารทั่วไป กองแผนงานและสารสนเทศ

Tel 0 2247 6603 Fax 0 2247 6603

Update : 2014-11-06 11:08:42


 


งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ชั้น 5)

Tel 0 2246 1936
Update : 2014-11-06 11:10:35


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ชั้น 9)

Tel 0 2246 1936 Fax 0 2246 1936

Update : 2014-11-06 11:12:19


 งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (ชั้น 5)

Tel 0 2245 1859 Fax 0 2245 1859

Update : 2014-11-06 11:13:05


 


งานห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล (ชั้น 9) กองแผนงานและสารสนเทศ
http://library.dsd.go.th
Tel 0 2245 1707 ต่อ 918 Fax 0 2245 1707 ต่อ 918

Update : 2014-11-06 11:14:50


 
นายรำพึง ธรรมเจริญ
Mr.Ramphueng Thamcharoen
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
Director MOBILE : (668) 5483 8185
Tel 0 2248 3671 , 0 2245 1707 ต่อ 609 Fax 0 2248 3671
wepdp_609@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:24:29


 กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2248 3671 Fax 0 2248 3671
wepdp_609@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:19:59


 
นางเอื้อมพร โศจิพลกุล
Mrs.Ueamporn Sochiphonkun
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director
Tel 0 2643 4977 Fax 0 2245 1821

Update : 2014-11-06 14:27:50


 


กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน งานบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/sdpaa/
Tel 0 2643 4977 Fax 0 2245 1821

Update : 2014-11-06 15:08:08


 

นางประชุมพร ชีวประเสริฐ
Mrs. Prachumphon Chiwaprasoet
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director MOBILE : (668) 5483 8215
Tel 0 2643 6036 Fax 0 2643 6036

Update : 2014-11-06 14:30:39


 


กองยุทธศาสตร์และเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
website : http://home.dsd.go.th/SDP/
Tel 0 2643 6036 Fax 0 2643 6036

Update : 2014-11-06 14:31:35


 
นายชาคริตย์ เดชา
Mr.Chakrit Deecha
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director MOBILE : (668) 5483 8212
Tel 0 2643 4989 Fax 0 2643 4989

Update : 2014-11-06 14:37:17


 กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 4989 Fax 0 2643 4989

Update : 2014-11-06 14:38:52


 
นายอนุกูล นำหน้าวงษ์สุข
Mr.
ผู้อำนวยการ กองคลัง

Tel 0 2643 4991 Fax 0 2643 4991

Update : 2014-11-06 14:43:42


 


กองคลัง ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 0 2643 4991 Fax 0 2643 4991

Update : 2014-11-06 14:48:06


 

นายสันติพงศ์ สนธิ
Mr.Santipong Sonthi
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director MOBILE : (668) 5483 8307
Tel 0 2245 1707 Fax 0 2247 0303
santipongson@gmail.com
Update : 2014-11-06 14:50:53


 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2245 1707 Fax 0 2247 0303

Update : 2014-11-06 14:52:08


 
นายโฆสิทธิ์ แก้วพวง
Mr.Kositt Kaewpoung
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director MOBILE : (668) 5483 8206
Tel 0 2245 1830 Fax 0 2245 1830
Internalaudit_dsd@hotmail.com
Update : 2014-11-06 14:54:16


 กลุ่มตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป

Tel 0 2245 1830 Fax 0 2245 1830

Update : 2014-11-06 14:55:10


 
นางวราวรรณ ภาปราชญ์
Mrs.Warawan Parprach
ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมาย
Director MOBILE : (668) 5483 8209
Tel 0 2248 3867 Fax 0 2248 3867

Update : 2014-11-06 14:57:11


 


กลุ่มกฎหมาย งานบริหารงานทั่วไป

Tel 0 2248 3867 Fax 0 2248 3867

Update : 2014-11-06 14:58:35


 

นางพลาพร รัตนปริคณน์
Mrs.Palaporn Ratanaparichon
ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์
Director MOBILE : (668) 5483 8217
Tel 0 2245 1829 Fax 0 2245 1829
intereladsd@yahoo.com
Update : 2014-11-06 15:03:55


 


กองวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
http://home.dsd.go.th/icd
Tel 0 2245 1829 Fax 0 2245 1829

Update : 2014-11-06 15:05:48


 
นายวินัย ขันติวิศิษฎ์
Mr.Vinai Khantivisit
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ
Director
Tel 0 2315 3800 Fax 0 2315 3808
kvinai71@hotmail.com
Update : 2014-11-06 15:14:56


 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/central
Tel 0 2315 3780-809 Fax 0 2315 3808

Update : 2014-11-06 15:44:33


 
นางจินตนา ใจแสน
Mrs.Jintana Jaisan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร
MOBILE : (668)5483 8267
Tel 0 2390 0261-5 Fax 0 2390 2212

Update : 2014-11-06 16:19:39


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/bkk/home/
Tel 0 2390 0261-5 Fax 0 2390 2212, 0 2391 1007

Update : 2014-11-06 16:21:37


 

นางจริยาพร สุวรรณมงคล
Mrs.Chariyaporn Suwanmongkhon
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
Director MOBILE : (668)5483 8285
Tel 0 2190 5734 Fax 0 2190 5735

Update : 2014-11-06 16:24:29


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/nonthaburi
Tel 0 2190 5731-3 Fax 0 2190 5735

Update : 2014-11-06 16:26:01


 
นายวิรัช คันศร
Mr. Virach Khansorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
Director MOBILE : (668) 5483 8303
Tel 0 2577 5867-9 Fax 0 2577 5871

Update : 2014-11-06 17:16:36


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/pathum
Tel 0 2577 5867-9 Fax 0 2577 5871

Update : 2014-11-06 17:17:36


 
นายสุรพล พลอยสุข
Mr.Surapol Ploysook
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
Director website : www.sisd2.go.th
Tel 0 3541 2394 - 9 Fax 0 3541 2400
sploysook@hotmail.co.th
Update : 2014-11-07 09:27:45


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : www.sisd2.go.th
Tel 0 3541 2394 - 9 Fax 0 3541 2400

Update : 2014-11-07 09:29:12


 

นายธวัช เผ่าวณิช
Mr.Thawat Phoawanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
Director MOBILE : (668) 5483 8304
Tel 0 3642 4945 Fax 0 3642 6948

Update : 2014-11-09 16:10:32


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/lopburi
Tel 0 3642 4945 Fax 0 3642 6948

Update : 2014-11-07 09:33:49


 
นางผกาทิพย์ เผ่าวณิช
Mrs.
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
Director MOBILE : (668) 5483 8305
Tel 08 8278 5598 Fax 0 3623 6296

Update : 2014-11-07 09:35:52


 

นางจิราภรณ์ วงศาโรจน์
Mrs.Jiraporn Vongsarojana
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
Director MOBILE : (668) 5483 8306
Tel 0 3681 3662 Fax 0 3681 3661
Singburi_report@hotmail.com
Update : 2014-11-09 16:13:33


 
นางสมพร ศรีธูป
Mrs.Somporn Sritoop
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director MOBILE : (668) 5483 8572
Tel 0 3536 0631 Fax 0 3536 0635
ayutthayadsd@gmail.com
Update : 2014-11-09 16:16:11


 
นายนิพัฒน์ พัฒชนะ
Mr.Niphat Patchana
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง
Director MOBILE : (668) 5483 8470
Tel 0 3586 2026-9 Fax 0 3586 2029
Niphat.SISD2@gmail.com
Update : 2014-11-09 16:25:50


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/angskill/
Tel 0 3586 2026-9 Fax 0 3586 2026

Update : 2014-11-09 16:28:05


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
Director
Tel 0 3827 6445 Fax 0 3827 6445

Update : 2014-11-09 16:29:05


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://www.tabunchon.com
Tel 0 3827 6445 Fax 0 3827 6445

Update : 2014-11-09 16:30:04


 

นายอรรถชัย สุกใส
Mr.Attachai Suksai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
Director MOBILE : (668) 5483 8191
Tel 0 3729 0380-1 Fax 0 3729 0383

Update : 2014-11-09 16:32:07


 
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ
Mr.Somsak Phromdam
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด
Director MOBILE : (668) 5483 8475
Tel 0 3961 9509 - 11 Fax 0 3961 9509
trat_skill@hotmail.com
Update : 2014-11-09 16:36:03


 
นายทิพาพรรณ ไทยมี
Mrs.
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director MOBILE : (668) 5483 8474
Tel 0 3885 1221-3 Fax 0 3885 1220

Update : 2014-11-09 16:39:27


 

นายประเสริฐ ละออประเสริฐสุข
Mr.Prasoet Loarpraseotsuk
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี
Director MOBILE : (668) 5483 8471
Tel 0 3936 8265-8 Fax 0 3936 8264

Update : 2014-11-09 16:42:57


 
นายชัย มีเดชา
Mr.Chai Medeecha
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง
Director MOBILE : (668) 5483 8566
Tel 0 3868 3951-3 Fax 0 3868 3951 ต่อ 1

Update : 2014-11-09 16:47:50


 
นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
MissJiraporn Punyarit
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
Director MOBILE : (668) 5483 8479
Tel 0 3726 1629 Fax 0 3726 1628

Update : 2014-11-09 16:49:58


 

นายผ่อน สวิง
Mr. Phon Swing
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี
Director MOBILE : (668) 5483 8648
Tel 0 3232 8560 Fax 0 3233 7612
Phonswing@gmail.com
Update : 2014-11-09 16:53:04


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี งานบริหารงานทั่วไป
website : www.risd4.go.th
Tel 0 3233 7607-9 Fax 0 3233 7607-9 ต่อ 101, 0 3233 7612

Update : 2014-11-09 16:54:22


 
นายสุรัตน์ ปาละนันทน์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
Director
Tel 0 3469 5055 Fax 0 3469 5056
suratdsd@gmail.com
Update : 2014-11-09 16:56:43


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี งานบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/kanchanaburi
Tel 0 3469 5053 Fax 0 3469 5056

Update : 2014-11-09 16:57:20


 
นายนายมงคล ลีลาธนากร
Mr.Mongkon Leelatanakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม
Director MOBILE : (668) 5483 8490
Tel 0 3410 9705 - 6 Fax 0 3410 9707
nkp_dsd@yahoo.co.th
Update : 2014-11-09 16:59:05


 
นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director MOBILE : (668) 5483 8491
Tel 0 3290 9664 - 6 Fax 0 3260 3201,0 3290 9663

Update : 2014-11-09 17:04:58


 

นายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
Director MOBILE : (668) 1928 6291
Tel 0 3247 0391-3 Fax 0 3247 0391

Update : 2014-11-09 17:04:21


 
พันโทหญิงรุ่งอรุณ เกิดโภคา
Roongaroon Kurdpoka
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
Director MOBILE : (668) 5483 8192
Tel 0 3487 9318-20 Fax 0 3487 9199
samutsakhoncenter@hotmail.co.th
Update : 2014-11-09 17:07:55


 
นางวิจิตรา บูรณะวานิช

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
Director MOBILE : (668) 5483 8498
Tel 0 3471 1284 Fax 0 3471 1284 ต่อ 103

Update : 2014-11-09 17:11:01


 

นายธวัช เบญจาทิกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
Director MOBILE : (668) 5483 8197
Tel 0 4441 6946 Fax 0 4441 6946

Update : 2014-11-09 17:13:52


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา งานบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/korat5/
Tel 0 4441 6949, 0 4441 6951-2 Fax 0 4441 6949

Update : 2014-11-09 17:15:02


 
นางจิรวรรณ สุตสุนทร

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
Director
Tel 0 4481 6023 Fax 0 4482 2070

Update : 2014-11-09 17:16:05


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ งานบริหารทั่วไป
website : http://www.csdc.go.th
Tel 0 4482 2049 Fax 0 4482 2070

Update : 2014-11-09 17:16:41


 
นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ
Mr.Wasanchai Kahawanya
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก
Director MOBILE : (668) 5483 8207
Tel 0 3739 8466 Fax 0 3739 8460
nayokskill.dsd@gmail.com
Update : 2014-11-09 17:18:40


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก ฝ่ายช่วยอำนวยการ
website : www.nayokskill.go.th
Tel 0 3739 8461-5 Fax 0 3739 8460

Update : 2014-11-09 17:19:38


 

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
Director
Tel 0 4465 8162 Fax 0 4465 8162 ต่อ 133

Update : 2014-11-09 17:20:35


 
ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ คชประดิษฐ์
Acting.Lue.Praphan Kochpradist
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์
Director MOBILE : (668) 5483 8515
Tel 04457 1551-3 Fax 0 4457 1551 ต่อ 105
surin@dsd.go.th
Update : 2014-11-09 17:24:04


 
นายสวรรค์ กุลชนก
Mr.Sawan Kunchanok
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น
Director MOBILE : (668) 5483 8637
Tel 0 4346 8233 Fax 0 4346 8232

Update : 2014-11-09 17:26:41


 

นายวีรศักดิ์ สุราสา
Mr.Weerasak Surasa
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
Director MOBILE : (668) 5483 8518
Tel 0 4389 1491 Fax 0 4389 1492
ksdkalasin@gmail.com
Update : 2014-11-09 17:29:34


 
นางสาวดารุณี แป้นเพ็ชร
Miss.Darunee Panpech
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย
Director MOBILE : (668) 5483 8519
Tel 0 4281 0801 Fax 0 4281 0802
darunee_panpech@windowslive.com
Update : 2014-11-09 17:32:33


 
นายเสริมศักดิ์ รำจวน
Mr.
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
Director MOBILE : (668) 5483 8522
Tel 0 4274 7198 Fax 0 4274 7252

Update : 2014-11-09 17:36:17


 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://www.sksd.go.th
Tel 0 4274 7198 Fax 0 4274 7252

Update : 2014-11-09 17:37:38


 
นายกิตติภพ แสงฤทธิ์
Mr.Kittiphop Sangrith
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย
Director MOBILE : (668) 5483 8523
Tel 0 4249 5006 Fax 0 4249 5077

Update : 2014-11-09 17:38:41


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/nongkhai
Tel 0 4249 5009 Fax 0 4249 5077
dsdnongkhai@hotmail.com
Update : 2014-11-09 17:39:45


 

นายชัยชนะ เดชแพ
Mr.
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
Director MOBILE : (668) 5483 8525
Tel 0 4237 8469 Fax 0 4237 8465

Update : 2014-11-09 17:40:58


 
นายปรัชญาพงศ์ พรหมพล
Mr.Pratyapong Prompol
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี
Director MOBILE : (668) 5483 8526
Tel 0 4234 1629-30 Fax 0 4234 1629-30 ต่อ 103

Update : 2014-11-09 17:46:34


 
ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์ เนียมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
Director MOBILE : (668) 5483 8478
Tel 0 4397 1328 - 30 Fax 0 4397 1330

Update : 2014-11-09 17:45:57


 

นายสง่า วงศ์ษาพาน
Mr.Sa-nga Wongsaphan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
Director MOBILE : (668) 1173 0442
Tel 0 4249 1817 Fax 0 4249 1817

Update : 2014-11-09 17:50:27


 
นายวิชัย ผิวสอาด
Mr.Wichai Pewsa-ard
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
Director
Tel 0 4531 7244 Fax 0 4531 7249
pchai2503@hotmail.com
Update : 2014-11-09 17:54:25


 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี งานบริหารทั่วไป
website : http://www.ubisd.go.th
Tel 0 4531 7242 - 6 Fax 0 4531 7249

Update : 2014-11-09 17:55:20


 

นายมนู วังข้าว
Mr.
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม
Director MOBILE : (668) 5483 8530
Tel 0 4251 2841 Fax 0 4251 1824 ต่อ 104

Update : 2014-11-09 17:56:34


 
นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ
Mr.Kraisit Srisamran
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
Director MOBILE : (668) 5483 8531
Tel 0 4264 3765 - 9 Fax 0 4264 3765 - 9 ต่อ 107

Update : 2014-11-09 18:00:41


 
นายพงศ์ศักดิ์ มาศมาลัย
Mr.Pongsak Masmalai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
Director MOBILE : (668) 5483 8533
Tel 0 4571 4058-9 Fax 0 4571 4060
masmalai@thaimail.com
Update : 2014-11-09 18:02:28


 

นายสมชาติ สุภารี
Mr.
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
Director MOBILE : (668) 5483 8534
Tel 0 4352 5008 Fax 0 4352 5008 ต่อ 103

Update : 2014-11-09 18:04:52


 
นายภิญโญ สะตะพันธ์
Mr.Pinyo Satapan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
Director MOBILE : (668) 5483 8540
Tel 0 4561 5864-6 Fax 0 4561 5864-6 ต่อ 107

Update : 2014-11-09 18:12:23


 
นายสุธีร์ แสงจันทร์
Mr.Sutee Sanchan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
Director MOBILE : (668) 5483 8541
Tel 0 4552 3506-7 Fax 0 4552 3506 -7

Update : 2014-11-09 18:14:29


 

นายดำริห์ เวียงเพิ่ม
Mr.Damri Wiangphoem
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์
Director MOBILE : (668) 5483 8654
Tel 0 5680 2701-11 Fax 0 5680 2712

Update : 2014-11-09 18:16:44


 
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด
Mr.Chalearmpong Bunrod
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร
Director MOBILE : (668) 5483 8544
Tel 0 5570 5071 - 2 Fax 0 5570 5215

Update : 2014-11-09 18:19:26


 


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ฝ่ายบริหารทั่วไป
website : http://home.dsd.go.th/kamphaengphet
Tel 0 5570 5071-2 Fax 0 5570 5215

Update : 2014-11-09 18:20:47


 

นางสาวชนิตร วัชรีโยธิน

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท
Director MOBILE : (668) 5483 8545
Tel 0 5647 6749 Fax 0 5647 6752

Update : 2014-11-09 18:21:48


 
นางสาววัฒนาภรณ์ พันธ์เขตรการ
MissWattanapon Pankhatekan
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก
Director MOBILE : (668) 5483 8546
Tel 0 5551 5248 Fax 0 5551 5248
wattanaponp@hotmail.com
Update : 2014-11-09 18:25:07


 
นายประเสริฐ ธัญญเจริญ
Mr.Prasert Tanyacharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร
Director MOBILE : (668) 5483 8547
Tel 0 5665 5253 - 4 Fax 0 5665 5256

Update : 2014-11-09 18:27:19


 

นางธัญมน ชุตาภรณ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
Director
Tel 0 5698 1120 Fax 0 5698 1119

Update : 2014-11-09 18:31:04


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
Director
Tel 0 5529 9270-5 Fax 0 5529 9277-9

Update : 2014-11-09 18:31:47


 
นายมานิตย์ มงคลชื่น

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน
Director
Tel 0 5460 0060 Fax 0 5460 0060

Update : 2014-11-09 18:34:03


 

นางดรุณี นิธิทวีกุล
Mrs.Darunee Nitithaveekul
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
Director MOBILE : (668) 5483 8551
Tel 0 5674 1323-6 Fax 0 5674 1323-6 ต่อ 11
darunee167@gmail.com
Update : 2014-11-09 18:36:33


 
นายประสงค์ นาแพร่

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
Director MOBILE : (668) 5483 8557
Tel 0 5466 0025-9 Fax 0 5466 0025-9 ต่อ 19

Update : 2014-11-09 18:38:18


 
นายบำรุง จามีกรรักษ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย
Director MOBILE : (668) 5483 8562
Tel 0 5568 2591 Fax 0 5568 2567

Update : 2014-11-09 18:40:24


 

นางสาวกุลวดี ยาดี

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
Director
Tel 0 5542 8042 Fax 0 5542 8301

Update : 2014-11-09 18:42:49


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง
Director
Tel 0 5435 6681-2 Fax 0 5435 6680

Update : 2014-11-09 18:45:27


 
นางสาวอาภากร ว่องเขตกร
Miss Apakorn Wongkatekorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
Director MOBILE : (668) 5483 8514
Tel 0 5315 2043 Fax 0 5315 2049

Update : 2014-11-09 18:48:28


 

นายอิลหยัต คชสวัสดิ์
Mr.InYat Khotsawat
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
Director MOBILE : (668) 5483 8581
Tel 0 5312 1002-3 Fax 0 5312 1001

Update : 2014-11-09 18:51:09


 
นางพรพิมล อินทิยศ
Mrs.Pornpimol Inteyos
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา
Director MOBILE : (668) 5483 8568
Tel 0 5446 6003-4 Fax 0 5446 6005
dsdphayao@gmail.com
Update : 2014-11-09 18:53:41


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
Director
Tel 0 5377 7471-4 Fax 0 5377 7472

Update : 2014-11-09 18:55:12


 

นายเสริมสกุล พจนการุณ
Mr.Sermsakul Pojanagaroon
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director MOBILE : (668) 5483 8567
Tel 0 5368 6051 Fax 0 5368 6053
sermdoa@gmail.com
Update : 2014-11-09 18:57:53


 
นางอรทัย สังข์ทอง
Mrs.Orathai Sangtong
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
Director MOBILE : (668) 5483 8569
Tel 0 5353 7697 - 8 Fax 0 5353 7696
maamorathai@gmail.com
Update : 2014-11-09 19:00:40


 
นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์
Mrs.Chanyapat Suntornponched
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี
Director MOBILE : (668) 5483 8497
Tel 0 7721 1503 Fax 0 7721 1504
Surat@dsd.go.th
Update : 2014-11-09 19:03:08


 

นางสาวสุนันทา จิตติวัฒน์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่
Director
Tel 0 75623 3679 Fax 0 7561 1626

Update : 2014-11-09 19:06:05


 
นางชมพร โล่ห์วัชรินทร์

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร
Director
Tel 0 7755 3009 Fax 0 7755 3008
d_chumphon@dsd.go.th
Update : 2014-11-09 19:07:59


 
นายสิรวุฒ น้อยประเสริฐ
Mr.Sirawut Noiprasert
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director MOBILE : (668) 5483 8203
Tel 0 7539 9297 Fax 0 7539 9297

Update : 2014-11-09 19:10:28


 

นายชาติชาย สุจินพรัหม

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา
Director
Tel 0 7659 9331 - 4 Fax 0 7659 9335

Update : 2014-11-09 19:58:34


 
นางอารี เตชะวันโต
Mrs.Aree Techawanto
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
Director MOBILE : (668) 5483 8500
Tel 0 7627 3470 Fax 0 7627 3470 ต่อ113

Update : 2014-11-09 20:12:13


 
นายชาญวิทย์ กองทอง

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง
Director
Tel 0 7782 4651 Fax 0 7782 4653

Update : 2014-11-09 20:02:26


 

นายเจริญ ยิ่งล้ำ
Mr. Charoen Yinglam
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
Director
Tel 0 7433 6050 Fax 0 7433 6050

Update : 2014-11-09 20:04:26


 
นางจุฬาลักษณ์ วงศ์ปรีชากร
Mrs.Chulaluck Vongprechakorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
Director MOBILE : (668) 5483 8589
Tel 0 7557 0542 Fax 0 7557 0544
Chulaluckv@gmail.com
Update : 2014-11-09 20:06:49


 
นางทิวาพร กาญจนะกิติกุล

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
Director MOBILE : (668) 5483 8602
Tel 0 7353 2131 Fax 0 7353 2129

Update : 2014-11-09 20:12:39


 

นายสุชีพ สว่างชูลอย
Mr.Sucheep Sawangchuloy
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี
Director MOBILE : (668) 5483 8595
Tel 0 7346 0125 Fax 0 7346 0119

Update : 2014-11-09 20:13:34


 
นายศรวัสย์ มณีโลกย์
Mr.Sorrawat Maneeloke
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
Director MOBILE : (668) 5483 8596
Tel 0 7468 2163 - 4 Fax 0 7468 2164
plsd2539@yahoo.com
Update : 2014-11-09 20:16:20


 
นายปรีชา แก้วเกื้อ

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา
Director
Tel 0 7320 3217 Fax 0 7320 3223

Update : 2014-11-09 20:17:59


 

นายสัณหพจน์ บางต่าย
Mr.Sunhaphoj Bangtai
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
Director MOBILE : (668) 5483 8606
Tel 0 7472 3766 Fax 0 7472 3763
webmaster.satundsd@gmail.com
Update : 2014-11-09 20:20:17


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400