นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
20 Boromaratchachonnani Rd.,
Taling Chan
Bangkok 10170
Tel 0 2880 9429
Fax 0 2880 9332
sacmail@sac.or.th http://www.sac.or.th
Update : 2014-12-19 09:31:50


 

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช
Dr.Somsuda Leyavanija
ผู้อำนวยการ
Executive Director
Tel 0 2880 9429 Fax 0 2880 9332
somsuda.l@sac.or.th
Update : 2015-02-02 15:24:39


 
ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
Dr.charcon vipusanavanich
ที่ปรึกษา
Advisor to Executive Director
Tel 0 2880 9429 Fax 0 2880 9332
charcon.v@sac.or.th
Update : 2015-02-02 15:25:08


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400