นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงวัฒนธรรม    หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
Film Archive (Public Organization)

94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
94 Moo3 Phuttamonthon 5 Rd.
Phuttamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 0 2482 2013-15
Fax 0 2482 2015
www.fapot.org
Update : 2014-12-19 10:25:32


 

นายโดม สุขวงศ์
Mr. Dome Sukvong
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2482 2013-14 ext. 114 Fax 0 2482 2015

Update : 2014-12-19 10:21:32


 
นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
Mr.Sanchai Chotirosseranee
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2482 2013-14 ext. 114 Fax 0 2482 2015

Update : 2014-12-19 10:11:24


 
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
MissChalida Uabumrungjit
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2482 2013-14 ext. 114 Fax 0 2482 2015

Update : 2014-12-19 10:21:10


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400