นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2086 Thanon Ramkhamhaeng, Hua Mark
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0-2310-8000
Fax 0-2310-8022
www.ru.ac.th
Update : 2016-10-11 08:59:07


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400