นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai Rajabhat University
www.cmru.ac.th
Update : 2012-03-01 07:37:37


 


202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
202 Changphuak, Muang District, Chiang Mai 50300
Tel 0 5388 5555 Fax 0 5388 5566

Update : 2012-03-01 07:32:01


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Chiang Rai Rajabhat University
www.cru.in.th
Update : 2012-03-01 07:38:58


 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
80 Moo 9 Phaholyothin Rd., Muang District, Chiang Rai 57100
Tel 0 5377 6000 Fax 0 5377 6001

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lampang Rajabhat University

Update :


 


119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
119 Moo 9 Lampang-Maeta Rd., Chumpu Subdistrict, Muang District, Lampang 52100
Tel 0 5423 7399 Fax 0 5424 1018-9
www.lpru.ac.th
Update : 2012-03-01 07:40:53


 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Uttaradit Rajabhat University
www.uru.ac.th
Update : 2012-03-01 07:39:54


 


27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
27 Injaimee Rd.,Tha-it Subdistrict, Muang District, Uttaradit 53000
Tel 0 5541 6601-31 Fax 0 5541 3876

Update : 2012-03-01 15:07:04


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University

Update :


 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
156 Moo 5 Plaichumpol Muang District, Phitsanulok 65000
Tel 0 5526 7000-2 Fax 0 5521 6391
www.psru.ac.th
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Rajabhat University

Update :


 


69 หมู่ 1 ตำบลนครชุมอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
69 Moo 1, T.Nakorn Chum, Muang District, Kamphaeng Phet 62000
Tel 0 5570 6555, 0 5572 2500 Fax 0 5570 6518
www.kpru.ac.th
Update : 2012-03-01 07:43:47


 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University

Update :


 


398 ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
398 Sawanwithee Rd., Muang District, Nakhon Sawan 60000

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phetchabun Rajabhat University
www.pcru.ac.th
Update : 2012-03-01 07:47:11


 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
83 Moo 11 Saraburi-Lomsak Rd., Tambon Sadiang, Muang District, Phetchabun 67000
Tel 0 5671 7100 Fax 0 5671 7100

Update : 2012-03-01 07:46:31


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Udon Thani Rajabhat University

Update :


 


64 ถนนทหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
64 Tahan Rd., Muang District, Udon Thani 41000
Tel 0 4221 1040-49 Fax 0 4224 1418
www.udru.ac.th
Update :


 


Update : 2012-03-01 09:06:19


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Rajabhat Maha Sarakham University

Update :


 


80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
80 Nakhon Sawan Rd., Muang District, Maha Sarakham 44000
Tel 0 4371 3080-9, 0 4372 2118-9 Fax 0 4372 2117
www.rmu.ac.th
Update : 2012-03-01 09:09:47


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Loei Rajabhat University

Update :


 


234 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
234 Loei-Chiangkan Rd., Muang District, Loei 42000
Tel 0 4283 5223-8 Fax 0 4281 1143
www.lru.ac.th
Update : 2012-03-01 09:11:28


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University

Update : 2012-03-05 09:41:43


 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
680 Nittayo Rd., Muang District, Sakon Nakhon 47000
Tel 0 4271 3063, 0 4271 3368 www.snru.ac.th
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Update :


 


340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
340 Suranarai Rd., Muang District, Nakhon Ratchasima 30000
Tel 0 4400 9009, 0 4425 5321, 0 4425 6656, 0 4427 2828 www.nrru.ac.th
Update : 2012-03-01 15:14:36


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram Rajabhat University

Update :


 


439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
439 Jira Rd., Muang District, Buriram 31000
Tel 0 4461 1221 Fax 0 4461 2858
www.bru.ac.th
Update : 2012-03-01 09:15:07


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Surindra Rajabhat University

Update :


 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
186 Moo 1 Surin-Prasart, Tumbol Nok Muang, Muang District, Surin 32000
Tel 0 4451 1604, 0 4451 1631 Fax 0 4451 1631, 0 4452 1389
www.srru.ac.th
Update : 2012-03-01 09:16:12


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Rajabhat University

Update :


 


2 ถนนราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
2 Ratchathani Rd., Muang District, Ubon Ratchathani 34000
Tel 0 4535 5000-2 (Auto) Fax 0 4535 1472
www.ubru.ac.th
Update : 2012-03-01 15:16:20


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

Update :


 


๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
96 Preedeepanomyong Rd, Pratoochai Subdistrict, Pranakorn Si Ayuthaya 13000
Tel 0 3532 2076-9 Fax 0 3524 2076
www.aru.ac.th
Update : 2012-03-01 13:41:09


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Rambhai Barin Rajabhat University

Update :


 41 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
41 Moo 5 Raksakchamul Muang District, Chantaburi
Tel 0 3931 9111 Fax 0 3947 1067

Update : 2012-03-01 09:21:53


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Rajabhat Rajanagarindra University

Update :


 


422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
422 Marupong Rd., Muang District, Chachoengsao 24000
Tel 0 3851 2500 Fax 0 3881 0337
www.rru.ac.th
Update : 2012-03-01 09:47:25


 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Thepsatri Rajabhat University
www.tru.ac.th
Update : 2012-03-01 09:52:14


 


ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 15000
Naraimaharaj Rd., Muang District, Lopburi 15000
Tel 0 3642 2607-9, 0 3842 7485-88, 0 3642 7490-93 Fax 0 3642 2610
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
Valaya Alongkorn Rajabhat University

Update :


 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
1 Moo 20 Phahonyothin Rd., km.48, Klongluang District, Pathumthani 13180
Tel 0 2529 0675-7, 0 2909 3031-4 Fax 0 2529 2580
www.vru.ac.th
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Phetchaburi Rajabhat University
www.pbru.ac.th
Update : 2012-03-01 09:57:26


 


อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
Muang District, Phetchaburi 76000
Tel 0 3249 3300-8
Update :


 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
Kanchanaburi Rajabhat University
www.kru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:00:16


 


70 หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
70 Moo 4 Tombon Nongbua Muang District, Kanchanaburi 71000
Tel 0 3463 3227-9
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

Update :


 85 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
85 Moo3 Malaiman Rd., Muang District, Nakornprathom 73000
Tel 0 3426 1021-36
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Muban Chom Bueng Rajabhat University
www.mcru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:05:05


 


46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
46 Moo 3 Chombueng Ratchaburi 70150

Update :


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
Suratthani Rajabhat University
www.sru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:11:42


 


272 ถนนสุราษฏร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100
272 Surat-Nasan Rd., Tambon Khuntalae Muang District, Suratthani 84100

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
www.nstru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:12:40


 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
1 Moo 4 Tambon Thangew, Muang District, Nakhon Si Thammarat 80280

Update : 2012-03-01 10:13:10


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Phuket Rajabhat University
www.pkru.ac.th
Update : 2012-03-05 09:46:59


 


21 หมู่ 6 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
21 Moo 6 Thepkasattri Rd., Tambon Rasada, Muang District, Phuket 83000
Tel 0 7624 0474-7, 0 7621 1959 Fax 0 76211 1778

Update : 2012-03-05 09:41:23


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
Songkhla Rajabhat University
www.skru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:14:53


 


160 ถนนกาญจนวานิชย์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
160 Kanjanvanich Rd., Khao Roopchang, Muang District, Songkhla 90000

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Yala Rajabhat University
www.yru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:16:37


 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
133 Tessabal 3 Rd., Sateng Sub-District, Muang, Yala 95000

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Suan Sunandha Rajabhat University
www.ssru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:17:42


 


1 ถนนอู่ทองนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1 U-thongnok Rd., Dusit, Bangkok 10300
Tel 0 2160 1111,0 2243 2240-6 Fax 0 2243 2248

Update : 2012-03-01 10:21:44


 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Suan Dusit Rajabhat University

Update :


 


295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
295 Ratchasima Rd., Dusit, Bangkok 10300
Tel 0 2244 5000 www.dusit.ac.th
Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Chandrakasem Rajabhat University
www.chandra.ac.th
Update : 2012-03-01 10:20:21


 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
39/1 Ratchadapisek Rd., Chatujak, Bangkok 10900

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Phranakhon Rajabhat University
www.pnru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:26:26


 


3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200
3 Moo 6 Chaengwattana Rd., Bangkhen, Bangkok 10200

Update :


 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University
www.dru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:30:15


 


172 ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
172 Isaraparp Rd., Dhonburi, Bangkok 10600

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
www.bsru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:33:00


 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
1061 Isaraphub Rd., Dhonburi, Bangkok 10600

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
Kalasin Rajabhat University
www.ksu.ac.th
Update : 2012-03-05 09:57:17


 


13 หมู่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230
13 Moo14 Tambon Sungpleuy, Narmon District, Kalasin 46230

Update :


 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Chaiyaphum Rajabhat University

Update :


 


167 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
167 Chaiyaphum-Tadton, Nafai, Muang District, Chaiyaphum 36000
Tel 0 4485 3111 Fax 0 4485 3116
www.cpru.ac.th
Update :


 


มหาวิทยาลัยนครพนม
Nakhonphanom University

Update : 2012-03-01 14:42:10


 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Bannern Sa-ad, Tambon Narajkhwai, Muang District, Nakhornphanom 48000

Update :


 


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Roi-et Rajabhat University
www.reru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:37:42


 


113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
113 Moo 12 Kaokaew, Songkhla Selaphum, Roi-ed 45120
Tel 0 4355 6001-8 0 4355 6001-8 Fax 0 4355 6009

Update :


 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Sisaket Rajabhat University
www.sskru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:39:09


 


319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
319 Thaipantha Rd., Tambon Pho, Muang District, Sisaket 33000
Tel 0 4564 3440, 0 4563 312, 0 4561 7983 Fax 0 4563 3441, 0 4563 3577
sskru@sskru.ac.th, www.sskru.ac.th
Update : 2012-03-01 10:39:50


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400