นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
Banphaeo Hospital

เลขที่ 198 หมู่ 1 ถนนพระประโทน - บ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120
198 M. 1, Prapatone-Banphaeo Road

Samutsakorn 74120
Tel 0 3441 9555
Fax 0 3448 2832
www.banphaeo-hospital.or.th, banphaeo@yahoo.com
Update :


 

นพ.สุรพงษ์ บุญประเสริฐ
Dr.Surapong Boonprasert, M.D.
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Hospital Director
Surapong1133@hotmail.com
Update : 2014-12-02 15:26:56


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400