นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Islamic Bank of Thailand

66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
66 Q.House Asoke Building, Sukhumvit 21 Rd. (Asoke) Klongtoey
Wattana
Bangkok 10110
Tel 02-650-6999
www.ibank.co.th
Update : 2014-12-17 10:16:38


 

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร
Mr.Monchai Ratanastien
กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคาร
Director & Acting President
Tel 02 650 6999
Update : 2014-11-06 08:51:26


 
ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์
Dr.Kunchit Singsuwan
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ และสายงานธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี
Senior Executive Vice President Credit Management Division & Corprate and SMEs Banking Division
Tel 02-650-6999
Update : 2014-11-05 16:17:01


 
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร
Dr.Rak Vorrakitpokatorn
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายธุรกิจรายย่อย และสายงานสนับสนุนธุรกิจ
Senior Executive Vice President Retail Banking Division & Business Support Division
Tel 02-650-6999
Update : 2014-11-05 16:12:57


 

ร้อยตำรวจเอกภูมินทร์ พึ่งสุจริต
Pol.CaptPoomin Peongsujarit
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานเลขานุการ
Executive Vice President Secretary Management Group
Tel 02-650-6999
Update : 2014-11-05 16:29:24


 
นางศลีพร เนตรพุกกณะ
Ms. Sleeporn Netrabookana
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานการเงิน
Executive Vice President Finance Group
Tel 02 650 6999
Update : 2014-11-05 16:21:46


 
คุณอาสรา อังกาเรีย
Ms.Asra Angkaria
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Executive Vice President Social and Economic Development Group
Tel 02-650-6999
Update : 2014-11-05 16:18:30


 

นางสาวพรรณี เชิดรำไพ
Mrs. Pannee Cherdrumpai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสำนักเชียวชาญ
Executive Vice President Expert Office
Tel 02 650 6999
Update : 2014-11-05 16:21:19


 
นางวิลาสินี เทพเฉลิม
Ms.Vilasinee Dhapchalerm
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานวิเคราะห์และกลั่นกรองสินเชื่อ
Executive Vice President Analyze and Credit Review Group
Tel 02-650-6999
Update : 2014-11-05 16:26:36


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400