นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
Dhanarak Asset Development co.,ltd

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty, The king 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E 2550 (2007) 120 Chaengwattana Rd.,
Laki
Bangkok 10210
Tel 02 142 2222
Fax 02 143 8889

Update : 2014-12-17 14:05:55


 

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม
Mr.Sumeth Damrongchaitham
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
Managing Director Dhanarak Asset Development co.,ltd
Tel 0-2142-2222 Fax 0-2143-8888-9
hr@dad.co.th
Update : 2014-10-21 14:30:24


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400