นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
Ministry of Defence

ถนนสนามไชย
กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200

Update : 2012-04-12 10:59:35


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary for Defence

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200
http://opsd.mod.go.th
Update : 2012-03-29 12:37:02


กรมราชองครักษ์
Royal Aide-de-Camp Department

สวนจิตรลดา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10303
Chitralada Palace
Dusit
Bangkok 10303
Tel 0 2283 2700
Fax 0 2283 2712
Update : 2012-03-23 07:49:15


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King

420/3 ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
420/3 Ratchawithi Road
Rajathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2354 8586-91, 0 2354 8600-10
Fax 0 2354 8630 www.thaiveterans.mod.go.th
Update : 2012-03-02 10:47:31


กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Thanon Changwattana, Thungsonghong
Laksi
Bangkok 10210

Update :


กองทัพบก
Royal Thai Army

ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10200
Ratchadamnern Nok Road

Bangkok 10200

Update :


กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th
Update : 2015-10-29 14:24:21


กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210

Update : 2014-10-13 13:25:22


  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
Gen.Prawit Wongsuwon
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Minister of Defence
Tel 0 2226 3215
Update : 2014-10-07 11:01:28


พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล
Gen.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
Deputy Minister of Defence
Tel 0 2622 3560 Fax 0 2622 3561

Update : 2017-11-27 13:41:52


พล.อ.รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน
Gen.Roungrojana Chumrasromrun
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
vice minister for defence
Tel 0 2224 0715
Update : 2014-10-07 11:02:03


  พล.อ.กลชัย พรรณเชษฐ์
Gen.Golchai Punnachet
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Secretary to the Minister of Defence
Tel 0 2225 3647, 0 2225 7649
Update : 2014-10-07 11:00:41


พล.ท.ประสงค์ ฟักสังข์
Lt.Gen.Prasong Phaksang
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Vice secretary to the Minister of Defence

Update : 2014-10-07 11:02:19


พล.อ.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล
Gen.Singhasak Uthaimongkol
จเรทหารทั่วไป
Defence Inspector General
Tel 0 2223 8683 Fax 0 2223 8683

Update : 2017-11-27 13:40:16


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400