นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
Ministry of Defence

ถนนสนามไชย
กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary for Defence

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200
http://opsd.mod.go.th


กรมราชองครักษ์
Royal Aide-de-Camp Department

สวนจิตรลดา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10303
Chitralada Palace
Dusit
Bangkok 10303
Tel 0 2283 2700
Fax 0 2283 2712


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King

420/3 ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
420/3 Ratchawithi Road
Rajathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2354 8586-91, 0 2354 8600-10
Fax 0 2354 8630 www.thaiveterans.mod.go.th


กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters

127 หมู่3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Changwattana Rd., Thungsonghong
Laksi
Bangkok 10210
www.rtarf.mi.th


กองทัพบก
Royal Thai Army

ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10200
Ratchadamnern Nok Road

Bangkok 10200


กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th


กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210


  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Ms.Yingluck Shinawatra
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Minister of Defence
Tel 0 2226 3114-6 Fax 0 2226 3214


พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
Gen.Yuthasak Sasiprapha
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
Deputy Minister of Defence Office of Deputy to the Minister of Defence
Tel 0 2225 3647 Fax 0 2225 7649


พล.อ.ขวัญชาติ กล้าหาญ
Gen.Khanchart Klahan
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Secretary to the Minister of Defence
Tel 0 2226 3114 Fax 0 2226 3114


  พล.อ.อ.สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร
Air Chief MarshalSahachat Ditchayangkoon
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สำนักงานหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Chief of Staff Officers to the Minister of Defence Office of Chief of Staff Officers to the Minister of Defence
Tel 0 2662 3186 Fax 02 662 3561


พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ
Gen.Pudit Tattiyachot
จเรทหารทั่วไป สำนักงานจเรทหารทั่วไป
Defence Inspector General Office of the Defence Inspector General
Tel 0 2980 5634 Fax 0 2980 5634
 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400