นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
Ministry of Defence

ถนนสนามไชย
กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200

Update : 2012-04-12 10:59:35


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Office of the Permanent Secretary for Defence

ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Sanamchai Road

Bangkok 10200
http://opsd.mod.go.th
Update : 2012-03-29 12:37:02


กรมราชองครักษ์
Royal Aide-de-Camp Department

สวนจิตรลดา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10303
Chitralada Palace
Dusit
Bangkok 10303
Tel 0 2283 2700
Fax 0 2283 2712
Update : 2012-03-23 07:49:15


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
The War Veterans Organization of Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King

420/3 ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
420/3 Ratchawithi Road
Rajathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2354 8586-91, 0 2354 8600-10
Fax 0 2354 8630 www.thaiveterans.mod.go.th
Update : 2012-03-02 10:47:31


กองบัญชาการกองทัพไทย
Royal Thai Armed Forces Headquarters

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Thanon Changwattana, Thungsonghong
Laksi
Bangkok 10210

Update :


กองทัพบก
Royal Thai Army

ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ 10200
Ratchadamnern Nok Road

Bangkok 10200

Update :


กองบัญชาการกองทัพเรือ
Royal Thai Navy Headquaters

ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Thanon Arun-Amarin
Bangkokyai
Bangkok 10600
Tel 0 2466 1180 เบอร์กลางสัตหีบ 0 3853 4600
www.navy.mi.th
Update : 2012-03-05 14:45:12


กองทัพอากาศ
Royal Thai Air Force

ถนนพหลโยธิน
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Phahonyothin Road
Donmuang
Bangkok 10210

Update :


  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการ สำนักรัฐมนตรี
Minister of Defence Office of the Minister
Tel 0 2226 3114-6 Fax 0 2226 3214

Update : 2014-09-18 15:27:31


พล.อ.ธีระฉัตร คำรพวงศ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สำนักงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
Adviser to the Minister of Defence Office of Adviser to the Minister of Defence
Tel 0 2225 3647 Fax 0 2225 7649

Update : 2014-09-18 15:28:30


พล.อ.กลชัย พรรณเชษฐ์

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สำนักงานรัฐมนตรี
Secretary to the Minister of Defence Office to the Minister of Defence
Tel 0 2222 1830 Fax 0 2224 2506

Update : 2014-09-18 15:29:03


  พล.อ.ประพันธ์ พุทธานุ

หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สำนักงานหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Chief of Staff Officers to the Minister of Defence Office of Chief of Staff Officers to the Minister of Defence
Tel 0 2226 3215 Fax 0 2 226 3214

Update : 2014-09-18 15:29:50


พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ
Gen.
จเรทหารทั่วไป สำนักงานจเรทหารทั่วไป
Defence Inspector General Office of the Defence Inspector General
Tel 0 2223 8683 Fax 0 2223 8683

Update : 2014-09-18 15:26:37Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607