นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Ministy of Tourism and Sports

4 ถนนราชดำเนินนอก
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
4 Ratchadamnoen Nok Road
Pomprabsattrupai
Bangkok 10100
Tel 0 2283 1500, 0 2283 1555
www.mots.go.th
Update : 2014-11-09 12:46:10


สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Office of the Permanent Secretary

เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
4 Ratchadamnoen Nok Rd., Ket
. Promprab-Sattru-Phai
Bangkok 10100
Tel 0 2283 1500
Fax 0 2356 0746 webmaster@mots.go.th
Update :


กรมพลศึกษา
department of physical education

154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
154 National Stadium Rama 1 Rd., Wangmai
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2214 0120
www.dpe.go.th
Update : 2012-03-26 10:34:59


กรมการท่องเที่ยว
Department of Tourism

154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
154 Rama 1 Rd.,
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2219 4010-17
Fax 0 2216 6906 www.tourism.go.th
Update : 2014-11-18 15:07:17


การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand

286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
286 Ramkhamhaeng Rd., Huamark
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2186 7111
Fax 0 2186 7508 www.sat.or.th
Update : 2014-12-16 14:39:47


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
1600 New Pechburi Road, Makkasan
Ratchathevi
Bangkok 10400
Tel 0 2250 5500 (อัตโนมัติ 120 เลขหมาย)
Fax 0 2250 5511 (อัตโนมัติ 2 เลขหมาย) center@tat.or.th
Update :


สถาบันการพลศึกษา
Institute of Physical Education

333 ต.หนองไม้แดง
เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
333 Nongmaidaeng
Mueang Chonburi
Chonburi 20000
Tel 0 3805 4235
Fax 0 3805 4223 www.ipe.ac.th
Update : 2014-10-16 12:04:29


กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
Tourist Police Division

999 ต.หนองปรือ
อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540
999 Nong Prue
Bangplee
Samut Prakan 10540
Tel 02-134-0521
Fax 02-134-0522 www.thailandtouristpolice.com
Update : 2012-03-22 13:36:17


  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
Mrs. Kobkarn Wattanavrangkul
รัฐมนตรีว่าการ
Minister
Tel 0 2283 1523 Fax 0 2356 0604
kobkarn.wa@mots.mail.go.th
Update : 2014-10-10 09:55:58


รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนี ทองโรจน์
Assoc. Prof. Chavanee Tongroach
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
Vice Minister for Tourism and Sports
Tel 0 2356 0623 Fax 0 2356 0624

Update : 2014-10-09 10:52:56


นางสาวชลาใส ราชกิจภารวิสัย
Miss Chalasai Rajakitparavisai
เลขานุการรัฐมนตรี
Secretary to the Minister
Tel 0 2283 1560 Fax 0 2356 0604
chalasai.ra@mots.mail.go.th
Update : 2014-10-10 10:02:35


  นายอักกพล พฤกษะวัน
Mr.Auggaphol Brickshawana
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
Advisor to the Minister
Tel 0 2356 0626 Fax 0 2356 0629

Update : 2014-10-09 16:00:32


นางนาถธิดา เด็ดเเก้ว

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Tel 0 2283 1523 Fax 0 2356 0604

Update : 2014-10-20 09:25:17


นางสาวกรรณิการ์ จรรยาธนะวุฒิ
Miss Kannikar Janyatanavut
รักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
Acting Chief of the Minister´s office
Tel 0 2356 0732 Fax 0 2356 0707

Update : 2014-10-09 16:18:16


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400