นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Ministry of Natural Resources and Environment

อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Pollution control Department Building, 92 Phahoyothin Soi 7, Thanon Phahonyothin
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2278 8500
www.mnre.go.th
Update :


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
The Forest Industry Organization

76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
76 Ratchadamnern - Nok Avenue, Watsommanus Sub-district
Pomprabsattrupai
Bangkok 10100
Tel 0 2282 3243-7
Fax 0 2282 4197 www.fio.co.th E-mail : fio@fio.co.th
Update : 2012-03-06 11:32:14


สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of the Permanent Secretary

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
92 Phahonyothin Soi 7, Thanon Phahonyothin
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 022788500
Fax 022788500 www.mnre.go.th
Update : 2014-12-11 15:13:22


กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department

92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
92 Soi Phahon Yothin 7, Thanon Phahon Yothin
Payathai
Bangkok 10400
Tel 0 2298 2000
Fax 0 2298 5373
Update : 2014-11-04 14:56:04


กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง
Department of Marine and Coastal Resources

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
120 Moo 3 Cheangwattana 7 Rd,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 1248
Fax 0 21439242 www.dmcr.go.th
Update : 2012-02-28 11:31:38


กรมทรัพยากรธรณี
Department of Mineral Resources

75/10 ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Rd
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2621 9603-5
Fax 0 2621 9602 www.dmr.go.th
Update : 2015-01-29 16:11:18


กรมทรัพยากรน้ำ
Department of Water Resources

180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
180/3 Department of Water Resources Building Rama VI Road.,Soi 34, Samsen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2271 6000
Fax 0 2271 6004 www.dwr.go.th
Update : 2014-11-04 09:17:38


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
Department of Groundwater Resources

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
26/83 Soi Ngamwongwan 54 Ngamwongwan Rd., Ladyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2666 7000
Fax 0 2666 7059 www.dgr.go.th
Update : 2017-10-30 19:44:51


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Department of Environment Quality Promotion

49 พระราม 6 ซ.30 ถนนพระราม 6
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
49 Rama 6 Soi 30, Rama 6 Rd.,
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2278 8400-19
www.deqp.go.th
Update :


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
National Park, Wildlife and Plant Conservation Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
61 Phaholyothin Road, Lardyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2579 6666 , 0 2561 0777
www.dnp.go.th
Update : 2016-05-25 09:57:15


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)

60/1 ซ.พิบูลวัฒนา 7 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
60/1 Soi Phibul Wattana 7 Rama 6 Rd., Samsennai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2265 6500
Fax 0 2265 6511 www.onep.go.th
Update : 2014-09-30 14:27:22


กรมป่าไม้
Royal Forest Department

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
61 Phahol Yothin Rd., Ladyao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2561 4292-3
www.forest.go.th
Update : 2012-02-28 11:09:30


องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization under The Royal Patronage of H.M. The King

71 ถนนพระราม 5
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
71 Rama V Rd.
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2282 7111-3, 0 2281 9023-6
Fax 0 2282 6125, 0 2282 9104 www.zoothailand.org
Update : 2012-03-12 23:27:13


องค์การสวนพฤกษศาสตร์
The Botanical Garden Organization

100 หมู่ 9 ต.แม่แรม
แม่ริม เชียงใหม่ 50180
100 Moo 9 Mae Ram
Mae Rim
Chiang Mai 50180
Tel 0 5384 1231
Fax 0 5329 9754 www.qsbg.org
Update : 2014-11-07 10:51:57


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization)

ศูนย์ราชการฯ อาคาร บี เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex, Building B,120 Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 02-141-9790
Fax 02-143-8400 www.tgo.or.th
Update : 2012-03-22 11:46:21


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
Biodiversity-Based Economy Development Office (PO)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Ratthaprasasanabhakti 9th Floor, The Government Complex Commemorating, His Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) 120 Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7800
Fax 0 2143 9202 www.bedo.or.th
Update : 2012-03-25 21:09:01


  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
GeneralDapong Ratanasuwan
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี
Minister
Tel 02 278 8504 Fax 02 278 8514

Update : 2014-10-02 12:48:20


นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
Mr.Thaneadpon Thanaboonyawat
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานรัฐมนตรี
Minister´s Secretary
Tel 02 278 8515 Fax 02 278 8518

Update : 2014-10-02 12:40:30


พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี
GeneralEkachai Chansri
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานรัฐมนตรี
Advisor to the Minister of Natural Resources and Environment
Tel 0 2265 6162 Fax 0 2278 8518

Update : 2014-12-08 09:42:50


นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์
Mr.Sunan Arunnopparat
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานรัฐมนตรี
Vice Minister for Natural Resources and Environment
Tel 0 2278 88524
Update : 2014-10-02 12:40:11


  นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
Mr.Monsung Poosiriwat
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี
Director , Office of Minister Office of the Minister
Tel 02 278 8516 Fax 02 278 5833
mon-sung@hotmail.com
Update : 2014-12-08 09:40:56Update : 2014-10-02 12:46:56Update : 2016-05-17 21:51:16Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400