นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6747
Fax 0 2143 8019 www.mdes.go.th
Update : 2019-11-20 09:52:30


สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Office of the Permanent Secretary

120 หมู่ 3 ชั้น 6-8 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5st December, B.E.2550 120 Moo 3 Bld. B, 6-9 Flr., Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6747
Fax 0 2143 8046 www.mdes.go.th
Update : 2019-11-28 17:32:44


กรมอุตุนิยมวิทยา
The Meteorological Department

4353 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา
บางนา กรุงเทพฯ 10260
4353 Sukumvit Road
Bangna
Bangkok 10260
Tel 0 2399 4566, 0 2399 4568-74, 0 2399 4580, 0 2398 0225-8
Fax 0 2399 4011, 0 2361 3180, 0 2398 9816, 0 2399 4014 tmd@metnet.tmd.go.th Website: www.tmd.go.th Telex 72004 DEPMETE TH
Update :


สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2-4 (โซนทิศเหนือ)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
120 Moo 3 The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti Building, floor 2-4 Chaeng Watthana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7298
Fax 0 2143 8109 Website : http://www.nso.go.th Cable Address : NASTATI
Update : 2014-11-03 10:50:15


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited

99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298
99 Moo 3 Chaeng Watthana Road, Thung Songhong,

Bangkok 10210-0298
www.cattelecom.com
Update : 2012-03-23 10:00:48


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Thailand Post Company Limited

111 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
111 Chaeng Watthana Road
Laksi
Bangkok 10210
www.thailandpost.com
Update : 2015-02-11 12:09:26


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company LimitedUpdate :


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Digital Economy Promotion Agency

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Headquarters in Bangkok The Government Complex,Ratthaprasasanabhakti Building,120, 9th Floor,Chaengwattana Road, Thungsonghong,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0-2141-7101
Fax 0-2143-8059 www.depa.or.th
Update : 2018-02-26 11:58:51


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
The 9 th Tower Grand Rama9 Building (Tower B) Floor 21 33/4 Rama 9 Road
Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0-2123-1234
Fax 0-2123-1200 www.etda.or.th
Update : 2018-10-31 19:06:41


  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
Mr.Buddhipongse Punnakanta
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Minister of Digital Economy and Society Ministy of Digital Economy and Society
Tel 02-141-6601 Fax 02-143-8001
Buddhipongse.p@mdes.go.th
Update : 2019-11-20 11:49:46


นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์
Mr.Newin Chochaiyathip
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Vice Minister of Digital Economy and Society Ministry of Digital Economy and Society
Tel - Fax 02-143-8003
Newin.C@mdes.go.th
Update : 2019-11-20 11:49:46


นายไกรเสริม โตทับเที่ยง
Mr.Kraiserm Tohtubtiang
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Advisor to the Minister of Digital Economy and Society Ministry of Digital Economy and Society
Tel - Fax 02-143-8004
-
Update : 2019-11-20 11:57:37


  นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
Mr.Ekasit kunanantakul
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Secretary to the Minister of Digital Economy and Society? Ministy of Digital Economy and Society
Tel - Fax 02-143-8003
Ekasit.k@mdes.go.th
Update : 2019-11-20 12:23:38


นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์
Ms.CHOMPAREE CHOMPURAT
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานรัฐมนตรี
Chief of Staff Office of the Minister
Tel 0 2141 6628 Fax 0 2143 8004
chomparee.c@mdes.go.th
Update : 2019-11-20 15:05:28Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400