นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6747
Fax 0 2143 8046 www.mict.go.th
Update : 2017-05-31 15:22:04


สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Office of the Permanent Secretary

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 (โซนทิศเหนือ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary, 5st December, B.E.2550 120 Moo 3 Bld. B, 6-9 Flr., Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6747
Fax 0 2143 8046 www.mict.go.th
Update :


กรมอุตุนิยมวิทยา
The Meteorological Department

4353 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต บางนา
บางนา กรุงเทพฯ 10260
4353 Sukumvit Road
Bangna
Bangkok 10260
Tel 0 2399 4566, 0 2399 4568-74, 0 2399 4580, 0 2398 0225-8
Fax 0 2399 4011, 0 2361 3180, 0 2398 9816, 0 2399 4014 tmd@metnet.tmd.go.th Website: www.tmd.go.th Telex 72004 DEPMETE TH
Update :


สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2-4 (โซนทิศเหนือ)
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
120 Moo 3 The Government Complex, Ratthaprasasanabhakti Building, floor 2-4 Chaeng Watthana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7298
Fax 0 2143 8109 Website : http://www.nso.go.th Cable Address : NASTATI
Update : 2014-11-03 10:50:15


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
CAT Telecom Public Company Limited

99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298
99 Moo 3 Chaeng Watthana Road, Thung Songhong,

Bangkok 10210-0298
www.cattelecom.com
Update : 2012-03-23 10:00:48


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
Thailand Post Company Limited

111 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
111 Chaeng Watthana Road
Laksi
Bangkok 10210
www.thailandpost.com
Update : 2015-02-11 12:09:26


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
TOT Public Company LimitedUpdate :


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Software Industry Promotion Agency (Public Organization)

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Headquarters in Bangkok 120 Moo 3, 9th Floor, Ratthaprasasanabhakti Building, The Government Complex Commemorating His Majesty The King’s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550 (2007) , Chaengwattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0-2141-7101
Fax 0-2143-8059 www. sipa.or.th
Update : 2014-10-06 10:28:52


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Electronic Transactions Development Agency (Public Organization)

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
The 9 th Tower Grand Rama9 Building (Tower B) Floor 21 33/4 Rama 9 Road
Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 0-2123-1234
Fax 0-2123-1200 www.etda.or.th
Update : 2014-10-01 19:28:00


สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Government Agency (Public Organisation)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 th Floor, Bangkok Thai Tower Building 108 Rangnam Rd. Phayathai,
Ratchatewi
Bangkok 10400
Tel 0 2612 6000
Fax 0 2612 6011-12 www.ega.or.th
Update : 2014-11-11 15:46:00


  นายพรชัย รุจิประภา
Mr.PORNCHAI RUJIPRAPA
รัฐมนตรีว่าการ
Minister
Tel 021417000 Fax 021438001
pornchai.r@mict.go.th
Update : 2014-12-09 10:54:15


นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
Mr.SOMBOON MEKPAIBOONWATTANA
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
Vice Minister for Information and Communication Technology
Tel 021416610 Fax 021438095
somboon.m@mict.go.th
Update : 2014-10-21 11:17:08


นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
Mr.SOMPHOT KANCHANAPORN
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
Advisor to the Minister
Tel 021416622 Fax 021438001
somphot.k@mict.go.th
Update : 2014-09-29 08:43:08


นายกวิน ทังสุพานิช
Mr.KAWIN THANGSUPANICH
เลขานุการรัฐมนตรี
Secretary to the Minister
Tel 021419985 Fax 021438003
kawin.t@mict.go.th
Update : 2014-09-29 08:39:55


  นางรัตนา อยู่ประเสริฐ
Mrs.RATANA UPRASERT
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานรัฐมนตรี
Chief Office of the Minister
Tel 0 2141 6628 Fax 0 2143 8004-5
ratana.u@mict.go.th
Update : 2014-09-29 08:59:18Update : 2014-09-29 08:49:00Update : 2014-09-29 08:50:32Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400