นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Thanon Atsadang, Khwaeng Ratchabophit
Khet Phra Nakhon
Bangkok 10200
Tel 0 2222 1141-55
www.minister.moi.go.th
Update : 2014-12-19 14:19:42


องค์การจัดการน้ำเสีย
Wastewater Management Authority

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
333 Laopengnguan Tower 1, FL. 23rd, Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatujak
Bangkok 10900
Tel 0 2273 8530-9
Fax 0 2273 8577-9 www.wma.or.th, wastewtr@wma.or.th
Update : 2014-10-10 10:43:03


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Office of the Permanent Secretary for Interior

ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Thanon Atsadang, Khwaeng Ratchabophit
Khet Phra Nokhon
Bangkok 10200
Tel 0 2222 1141-55
Fax 0 2221 0823 www.moi.go.th E-mail : webteam@moi.go.th
Update : 2014-12-19 14:20:20


กรมการปกครอง
Department of Provincial Administration

กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฏางค์
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
Ministry of Interior, Atsadang Road

Bangkok 10200
Tel 0 2221 8150, 0 2226 2810
Fax 0 2226 2810 www.dopa.go.th
Update : 2014-12-12 17:04:23


กรมการพัฒนาชุมชน
The Community Development Department

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary,5th December, B.E.2550 (2007), Chaeng Watthana Road, Thungsong-Hong
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 6166

Update :


กรมที่ดิน
Department of Lands

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th

Bangkok 10210
Tel 0 2141 5555
www.dol.go.th
Update : 2012-04-03 16:58:53


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation

3/12 ถนนอู่ทองนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3/12 Thanon U-Thong Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2637 3000
www.disaster.go.th
Update :


กรมโยธาธิการและผังเมือง
Department of Public Works and Town & Country Planning

218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
218/1 Rama VI Road, Samsennai
Phrayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2299 4000 , 0 2273 0860-78, 0 2273 0061
Fax 0 2273 0895 www.dpt.go.th E-mail : webmaster@dpt.go.th
Update : 2014-10-09 13:30:01


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
Department of Local Administration

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Department of Local Administration, Nakhon Ratchasima Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2241 9000
Fax 0 2243 2281 www.dla.go.th
Update : 2014-10-10 11:55:25


การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
30 Soi Chidlom, Ploenchit Road
Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel 0 2254 9550
Fax 0 2253 1424 www.mea.or.th E-mail : webmaster@mea.or.th
Update : 2012-02-27 14:41:53


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
200 Ngam Wong Wan Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2589 0100-1 Call Center 1129
Fax 0 2589 4850-1 www.pea.co.th E-mail : webmaster@pea.co.th
Update :


การประปานครหลวง
The Metropolitan Waterworks Authority

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
400 Prachachuen Road, Tung Song Hong Sub-District
Lak Si
Bangkok 10210
Tel 0 2504 0123 Call Center 1125
Fax 0 2503 9490 http://www.mwa.co.th, @mwa.co.th และ mwa1125@mwa.co.th
Update : 2012-02-28 09:34:42


การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority

72 แจ้งวัฒนะ 1
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
72 Chaeng Wattana 1
Lak Si
Bangkok 10210
Tel 0 2551 8101-4 Call Center : 1662
Fax 0 2552 1549 pr@pwa.co.th, Website : www.pwa.co.th
Update : 2014-11-30 17:45:07


องค์การตลาด
The Market Organization

68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
68/12 CEC building Kamphaeng Phet6 Lat-Yao
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2158 0411-4
Fax 0 2158 0417 www.market-organization.or.th
Update : 2014-10-28 15:29:25


  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
Gen.Anupong Paojinda
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Minister of Interior
Tel 0 2224 6320, 0 2224 6341 Fax 0 2226 4371

Update : 2014-10-16 15:56:33


นายสุธี มากบุญ
Mr.Sutee Markboon
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Deputy Minister of Interior
Tel 0 2226 0192 Fax 0 2221 9091

Update : 2014-09-30 14:17:49


พลตำรวจโทณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Pol.Lt.Gen.Nadhapit Snidvongs
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
Vice Minister for Interior
Tel 0 2226 0194 Fax 0 2226 4998

Update : 2014-10-16 15:44:48


พลตำรวจตรีปราโมช ปทุมวงศ์
Pol.Maj.Gen.Pramoj Pathumwong
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย
Attached to the Secretatiat of the Prime Minister
Tel 0 2226 0194
Update : 2015-12-01 15:22:06


นายอนุชา โมกขะเวส
Mr.Anucha Mokkhavesa
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Advisor to the Minister of Interior
Tel 0 2221 4201 Fax 0 2226 4998

Update : 2014-09-29 14:04:19


  นายศิวะ แสงมณี
Mr.Siwa Sangmanee
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Advisor to the Minister of Interior
Tel 0 2622 2443 Fax 0 2622 2443

Update : 2014-09-30 14:18:42


พลตำรวจตรีธารา ปุณศรี
Pol.Maj.Gen.Thara Punsri
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Secretary to the Minister of Interior
Tel 0 2226 5888 Fax 0 2226 4998

Update : 2014-10-16 15:45:50


นายจาดุร อภิชาตบุตร
Mr.Jadul Apichatabutra
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Assistant Secretary to the Minister of Interior
Tel 0 2226 2105 Fax 0 2221 9091

Update : 2015-12-01 15:43:03


นายพงศธร กาญจนะจิตรา
Mr.Pongsatorn Kanchanachitra
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
Chief of Office of the Minister, Minister of Interior
Tel 0 2222 1774 Fax 0 2222 1774

Update : 2018-03-14 11:24:22Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400