นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel ระบบเครือข่ายกด 824 ตามด้วยเลขหมายภายใน
www.moe.go.th
Update : 2014-10-02 11:19:38


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary of Education

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
www.moe.go.th
Update : 2014-10-07 11:33:39


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
24th Floor Phayathai Plaza Building, 128 Phayathai Road, Thungphayathai
Rajthevee
Bangkok, Thailand 10400
Tel 0 2216 3955
Fax 0 2216 5044-6 E-mail : info@onesqa.or.th www.onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:34:11


สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Office of the Vocational Education Commission

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Ministry of Education, Rajadamneon nok Avenue
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2281 5555
Fax 0 2282 0855 www.vec.go.th
Update : 2014-11-17 14:33:05


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council

99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กทม. 10300
99/20 Sukhothai Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-7
Fax 0 2243 0083 www.onec.go.th
Update :


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
254 Phayathai Road
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2215 3555, 0 2611 7500, 0 2218 2000
Fax 0 2215 4804, 0 2218 3369 www.chula.ac.th
Update : 2016-06-20 14:01:05


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart University Bangkhen Campus 50 Ngam Wong Wan Road Ladyaow
Chatuchak District
Bangkok 10900
Tel 0 2579 0113, 0 2579 0840, 0 2942 8200-45, 0 2942 8491-9, 0 2942 8500-11
www.ku.ac.th
Update : 2012-03-09 11:11:23


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
123 Moo 16, Mitraparp Highway
Amphoe Muang
Khon Kaen 40002
Tel 0 4300 9700
Fax 0 4320 2216 http://www.kku.ac.th
Update : 2014-12-03 16:23:20


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

239 ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
239 Thanon Huay Kaew
Amphur Muang
Chiangmai 50200
Tel 0 5394 1000, 0 5394 3333
Fax 0 5321 7143, 0 5394 3002 http://www.cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:49:29


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ 10200
Thammasat University (Tha Prachan Center) 2 Phrachan Road

Bangkok 10200
Tel 0 2613 3333 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

Update : 2014-10-08 10:13:37


มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
999 Thanon Phutthamonthon Sai 4, Salaya
Phutthamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 0 2354 0999, 0 2849 6000
Fax 0 2800 2909, 0 2849 6211, 0 2849 6222 www.mahidol.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2086 Thanon Ramkhamhaeng, Hua Mark
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0-2310-8000
Fax 0-2310-8022 www.ru.ac.th
Update : 2016-10-11 08:59:07


มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

สำนักงานอธิการบดี 22 ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Office of The President 22 Borommarachachonnani Road
Talingchan
Bangkok 10170
Tel 0 2849 7500-30
Fax 0 2849 7519
Update : 2012-03-30 10:45:48


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23
กรุงเทพฯ 10110
114 Thonon Sukumvit Soi 23
Bangkok
10110
Tel 026495000
Fax 022584007 http://www.swu.ac.th/
Update : 2012-03-13 09:58:57


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่
หาดใหญ่ สงขลา 90110
Hat-Yai Campus 15 Thanon Karnjanavanich, Tambon Hat-Yai
Hat-Yai
Songkhla 90110
Tel 0 7428 2000
Fax 0 7421 2828 www.psu.ac.th
Update : 2014-11-10 09:46:43


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Bangpood
Nonthaburi
11120
Tel 0 2504 7777
Fax 0 2503 3607 www.stou.ac.th
Update : 2014-11-08 13:08:48


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
126 Pracha-utid Road, Bangmod,
Toongkru
Bangkok 10140
Tel 0 2470 8000
www.kmutt.ac.th
Update : 2014-12-02 15:36:39


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Momgkut's Institute of Technology Ladkrabang

ถนนฉลองกรุง
ลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
Chalongkrung Rd.,
Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel 0 2329 8000
Fax 0 2329 8106 http://www.kmitl.ac.th/main.php
Update : 2014-11-18 11:45:41


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang,
Bangsue,
Bangkok 10800
Tel 0 2555 2000
Fax 0 2587 4350 www.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:24:22


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
118 Thanon Seri Thai, Khlongchan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2727 3000
Fax 0 2375 4279 www.nida.ac.th
Update : 2014-10-13 14:49:13


มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University

๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
สันทราย เชียงใหม่ 50290
63 Moo 4 Thambon Nonghan
Sansai
Chiangmai 50290
Tel 0 5387 3000
Fax 0 5387 3042 www.mju.ac.th
Update : 2012-03-15 22:02:23


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

85 ถนนสถลมาร์ค
วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Sathonlamark Road
Warinchamrab
Ubon Ratchathani 34190
Tel 0 4535 3000-6
Fax 0 4528 8398 www.ubu.ac.th
Update : 2014-11-26 17:50:20


มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
เมือง ชลบุรี 20131
169 Long-Hard Bangsaen Road,Saensook Municipality,
Muang District
Chon Buri 20131
Tel 0 3839 0353, 0 3810 2222
Fax 0 3839 0351, 0 3839 0353 www.buu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:55:21


มหาวิทยาลัยนเรศวร
NARESUAN UNVERSITY

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
เมือง พิษณุโลก 65000
99 Moo 9 T.Thaphoe
Ampur Muang
Phitsanulok 65000
Tel 0 5596 1000 - 4
Fax 0 5596 1103 www.nu.ac.th
Update : 2015-07-17 09:32:09


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
เมือง เชียงราย 57100
333 Moo 1 Tambon Tasud
Muang
Chiang Rai 57100
Tel 0 5391 6000 0 5391 7034
Fax 0 5391 6034 0 5391 7049 www.mfu.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

41/20 ตำบลขามเรียง
กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
41/20 Tambon Kamriang
Kantarawichai District
Mahasarakham 44150
Tel (ระบบอัตโนมัติ) 0 4375 4333
Fax 0 4375 4315 msu.ac.th
Update : 2016-06-01 15:30:05


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University

222 ตำบลไทยบุรี
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80161
222 Thaiburi
Thasala
Nakhon Si Thammarat 80161
Tel 0 7567 3000
Fax 0 7567 3708 www.wu.ac.th
Update : 2012-03-29 11:29:43


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
เมือง นครราชสีมา 30000
111 University Avenue, Sub District Suranaree
Muang
Nakhon Ratchasima 30000
Tel 0 4422 3000
Fax 0 4422 4070, 0 4422 4017
Update :


มหาวิทยาลัยทักษิณ
Thaksin University

222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
ป่าพะยอม พัทลุง 93210
222 Moo 2 Tambon Banpraw
Phapayom
Phattalung 93210
Tel 0 7460 9600
www.pt.tsu.ac.th
Update : 2014-12-09 11:00:46


มหาวิทยาลัยราชภัฎ
Rajabhat UniversityUpdate :


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

สำนักงานอธิการบดี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
ดุสิต กรุงเทพ 10300
The Office of the President 399 Samsen Road, Vachira Phayabal
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2665 3777
Fax 0 2281 9922 www.rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 13:41:48


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
96 Mu 3 Phutthamonthon Sai 5, Salaya
Phutthamonthon
Nakorn Pathom 73170
Tel 0 2441 6000
Fax 0 2889 4588 www.rmutr.ac.th
Update : 2012-03-29 16:19:42


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
2 Nang Lin Chi Road, Thung-Mahamek
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2287 9600
Fax 0 2286 3596
Update : 2014-09-29 15:57:09


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
39 Muh 1 Rangsit-Nakhonnayok Rd,
Thanyaburi
Pathumthani 12110
Tel 0 2549 3333
Fax 0 2577 2357, 0 2577 1150 www.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 16:27:27


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ศูนย์หันตรา 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
Huntra Center 60 Moo 3 Asian Highway, Tambon Huntra
Phranakhon Si Ayutthaya
Phranakhon Si Ayutthaya 13000
Tel 0 3570 9102-3
Fax 0 3570 9105 www.rmutsb.ac.th
Update : 2012-04-01 19:24:56


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
เมือง เชียงใหม่ 50300
128 Huay Kaew Road, T. Changpuak
Muang
Chiangmai 50300
Tel 053921444
Fax 0 5321 3183 www.rmutl.ac.th
Update : 2012-03-14 09:36:38


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan

744 ถนนสุรนารายณ์
เมือง นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Rd.,
Muang
Nakhonratchasima 30000
Tel 0 4423 3000
Fax 0 4425 9538
Update : 2012-03-12 13:49:14


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ
ศรีราชา ชลบุรี 20110
43 Moo 6, Bangpra
Sriracha
Chonburi 20110
Tel 0 3835 8137 ต่อ 1031
Fax 0 3834 1808-9 www.rmutto.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangala University of Technology Srivijaya

1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง
เมือง สงขลา 90000
1 Ratchdamneonnok Rd., Boryang Subdistrict
Muang
Songkhla 90000
Tel 0 7431 7100
Fax 0 7431 7123 www.rmutsv.ac.th
Update : 2014-11-15 15:38:21


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand

128/1 ถนนนครราชสีมา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
128/1 Nakornratchasima Rd.
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2280 4334-9
www.Webkuru@Emtsc.moe.go.th, www.ksp.or.th
Update :


องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Business Organization of the Office of the welfare Promotion Commission for Teachers and Educational

2249 แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2249
Wangthonglan
Bangkok 10310
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033
Fax 0 2538 4121 www.suksapan.or.th
Update : 2012-03-20 10:36:19


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
Mahidol Wittayanusorn School

364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
364 Moo 5 Salaya Sub-District
Phuttamonthon
Nakorn Pathom 73170
Tel 0 2849 7000
Fax 0 2849 7102 www.mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 16:13:14


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
International Institute for Trade and Development

ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
8th Floor, Vidhayabhathana Building, Chulalongkorn University, Phyathai Road

Bangkok 10330
Tel 0 2216 1894-7
Fax 0 2216 1898-9 www.itd.or.th
Update : 2012-03-13 15:31:46


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
924 Sukhumvit Rd., Phrakanong
Khlong Toei
Bangkok 10110
Tel 0-2392-4021
Fax 0-2381-0750
Update : 2012-03-27 13:05:19


มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

248 ม. 1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
248 Salaya-Chai Si Road, Salaya
Phuttamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 02 444 6000
Fax 02 444 6060 www.mbu.ac.th
Update : 2012-03-09 09:56:28


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

๗๙ หมู่ ๑
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
79 Moo 1
Wangnoi
Phranakornsiayudaya 13170
Tel 035248000
Fax 035248034 www.mcu.ac.th
Update : 2012-03-09 09:52:52


  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการ
Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 0 2628 5600 Fax 0 26286133

Update : 2014-10-02 11:25:35


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Deputy Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 022811015 Fax 026285603

Update : 2014-10-02 11:25:01


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
surachet chaiwong
รมช.ศธ
Ministry of Education (MOE)
Tel 026286143 Fax 022811179
src_chaiwong@hotmail.com
Update : 2014-10-10 15:07:57


รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
Adviser to the Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 022816774 Fax 022818774

Update : 2014-10-02 11:22:08


พลเอกสุทัศน์ กาญจนานน์กุล
sutat karnjananonkul
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
Adviser to the Deputy Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 0 2628 5602 Fax 022809639
sutat_karn@yahoo.com
Update : 2014-10-10 15:09:32


  นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

Tel 0262885629 Fax 022818761

Update : 2014-10-17 10:21:28


พลเรือเอกเรืองทิพย์ เทียนทอง

เลขานุการรัฐมนตรี
Secretary to the Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 0 2628 5605 Fax 0 26286133

Update : 2014-10-02 11:26:28


ดรอมรวิชช์ นาครทรรพ
Mr.
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary to the Minister
Tel 0 22811015 Fax 0 22800278

Update : 2014-10-02 11:28:24


พันเอกดำรงค์ สิมะขจรบุญ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

Tel 026286143 Fax 022811179
simakajornboon@yahoo.com
Update : 2014-10-17 10:23:57Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400