นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel ระบบเครือข่ายกด 824 ตามด้วยเลขหมายภายใน
www.moe.go.th
Update : 2014-10-02 11:19:38


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary of Education

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
www.moe.go.th
Update : 2014-10-07 11:33:39


สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Office of the Basic Education Commission

319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
319 Wang Chankasem, Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2288 5511
www.obec.go.th
Update : 2014-10-07 11:40:57


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Office of the Vocational Education Commission

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Ministry of Education, Rajadamneon nok Avenue
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2281 5555
Fax 0 2282 0855 www.vec.go.th
Update : 2014-11-17 14:33:05


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Office of the Education Council

99/20 ถนนสุโขทัย
เขตดุสิต กทม. 10300
99/20 Sukhothai Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-7
Fax 0 2243 0083 www.onec.go.th
Update :


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Office of the Higher Education Commission

328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
328 Thanon Si Ayutthaya, khwaeng Thung Phaya Thai
Khet Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2610 5200
Fax 0 2354 5524-6 www.mua.go.th
Update :


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
254 Phayathai Road
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2215 3555, 0 2611 7500, 0 2218 2000
Fax 0 2215 4804, 0 2218 3369 www.chula.ac.th
Update : 2016-06-20 14:01:05


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Kasetsart University Bangkhen Campus 50 Ngam Wong Wan Road Ladyaow
Chatuchak District
Bangkok 10900
Tel 0 2579 0113, 0 2579 0840, 0 2942 8200-45, 0 2942 8491-9, 0 2942 8500-11
www.ku.ac.th
Update : 2012-03-09 11:11:23


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
123 Moo 16, Mitraparp Highway
Amphoe Muang
Khon Kaen 40002
Tel 0 4300 9700
Fax 0 4320 2216 http://www.kku.ac.th
Update : 2014-12-03 16:23:20


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

239 ถนนห้วยแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
239 Thanon Huay Kaew
Amphur Muang
Chiangmai 50200
Tel 0 5394 1000, 0 5394 3333
Fax 0 5321 7143, 0 5394 3002 http://www.cmu.ac.th
Update : 2018-09-07 11:49:29


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ 10200
Thammasat University (Tha Prachan Center) 2 Phrachan Road

Bangkok 10200
Tel 0 2613 3333 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

Update : 2014-10-08 10:13:37


มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
999 Thanon Phutthamonthon Sai 4, Salaya
Phutthamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 0 2354 0999, 0 2849 6000
Fax 0 2800 2909, 0 2849 6211, 0 2849 6222 www.mahidol.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
2086 Thanon Ramkhamhaeng, Hua Mark
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0-2310-8000
Fax 0-2310-8022 www.ru.ac.th
Update : 2016-10-11 08:59:07


มหาวิทยาลัยศิลปากร
Silpakorn University

สำนักงานอธิการบดี 22 ถนนบรมราชชนนี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Office of The President 22 Borommarachachonnani Road
Talingchan
Bangkok 10170
Tel 0 2849 7500-30
Fax 0 2849 7519
Update : 2012-03-30 10:45:48


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University

114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23
กรุงเทพฯ 10110
114 Thonon Sukumvit Soi 23
Bangkok
10110
Tel 026495000
Fax 022584007 http://www.swu.ac.th/
Update : 2012-03-13 09:58:57


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่
หาดใหญ่ สงขลา 90110
Hat-Yai Campus 15 Thanon Karnjanavanich, Tambon Hat-Yai
Hat-Yai
Songkhla 90110
Tel 0 7428 2000
Fax 0 7421 2828 www.psu.ac.th
Update : 2014-11-10 09:46:43


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Sukhothai Thammathirat Open University

ตำบลบางพูด
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Bangpood
Nonthaburi
11120
Tel 0 2504 7777
Fax 0 2503 3607 www.stou.ac.th
Update : 2014-11-08 13:08:48


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
126 Pracha-utid Road, Bangmod,
Toongkru
Bangkok 10140
Tel 0 2470 8000
www.kmutt.ac.th
Update : 2014-12-02 15:36:39


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Momgkut's Institute of Technology Ladkrabang

ถนนฉลองกรุง
ลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 10520
Chalongkrung Rd.,
Ladkrabang
Bangkok 10520
Tel 0 2329 8000
Fax 0 2329 8106 http://www.kmitl.ac.th/main.php
Update : 2014-11-18 11:45:41


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut´s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang,
Bangsue,
Bangkok 10800
Tel 0 2555 2000
Fax 0 2587 4350 www.kmutnb.ac.th
Update : 2014-10-10 15:24:22


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
118 Thanon Seri Thai, Khlongchan
Bangkapi
Bangkok 10240
Tel 0 2727 3000
Fax 0 2375 4279 www.nida.ac.th
Update : 2014-10-13 14:49:13


มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo University

๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร
สันทราย เชียงใหม่ 50290
63 Moo 4 Thambon Nonghan
Sansai
Chiangmai 50290
Tel 0 5387 3000
Fax 0 5387 3042 www.mju.ac.th
Update : 2012-03-15 22:02:23


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University

85 ถนนสถลมาร์ค
วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Sathonlamark Road
Warinchamrab
Ubon Ratchathani 34190
Tel 0 4535 3000-6
Fax 0 4528 8398 www.ubu.ac.th
Update : 2014-11-26 17:50:20


มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
เมือง ชลบุรี 20131
169 Long-Hard Bangsaen Road,Saensook Municipality,
Muang District
Chon Buri 20131
Tel 0 3839 0353, 0 3810 2222
Fax 0 3839 0351, 0 3839 0353 www.buu.ac.th
Update : 2014-12-02 15:55:21


มหาวิทยาลัยนเรศวร
NARESUAN UNVERSITY

99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
เมือง พิษณุโลก 65000
99 Moo 9 T.Thaphoe
Ampur Muang
Phitsanulok 65000
Tel 0 5596 1000 - 4
Fax 0 5596 1103 www.nu.ac.th
Update : 2015-07-17 09:32:09


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
เมือง เชียงราย 57100
333 Moo 1 Tambon Tasud
Muang
Chiang Rai 57100
Tel 0 5391 6000 0 5391 7034
Fax 0 5391 6034 0 5391 7049 www.mfu.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

41/20 ตำบลขามเรียง
กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150
41/20 Tambon Kamriang
Kantarawichai District
Mahasarakham 44150
Tel (ระบบอัตโนมัติ) 0 4375 4333
Fax 0 4375 4315 msu.ac.th
Update : 2016-06-01 15:30:05


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Walailak University

222 ตำบลไทยบุรี
ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80161
222 Thaiburi
Thasala
Nakhon Si Thammarat 80161
Tel 0 7567 3000
Fax 0 7567 3708 www.wu.ac.th
Update : 2012-03-29 11:29:43


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
เมือง นครราชสีมา 30000
111 University Avenue, Sub District Suranaree
Muang
Nakhon Ratchasima 30000
Tel 0 4422 3000
Fax 0 4422 4070, 0 4422 4017
Update :


มหาวิทยาลัยทักษิณ
Thaksin University

222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
ป่าพะยอม พัทลุง 93210
222 Moo 2 Tambon Banpraw
Phapayom
Phattalung 93210
Tel 0 7460 9600
www.pt.tsu.ac.th
Update : 2014-12-09 11:00:46


มหาวิทยาลัยราชภัฎ
Rajabhat UniversityUpdate :


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

สำนักงานอธิการบดี 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล
ดุสิต กรุงเทพ 10300
The Office of the President 399 Samsen Road, Vachira Phayabal
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2665 3777
Fax 0 2281 9922 www.rmutp.ac.th
Update : 2014-12-16 13:41:48


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
96 Mu 3 Phutthamonthon Sai 5, Salaya
Phutthamonthon
Nakorn Pathom 73170
Tel 0 2441 6000
Fax 0 2889 4588 www.rmutr.ac.th
Update : 2012-03-29 16:19:42


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพฯ 10120
2 Nang Lin Chi Road, Thung-Mahamek
Sathorn
Bangkok 10120
Tel 0 2287 9600
Fax 0 2286 3596
Update : 2014-09-29 15:57:09


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก
ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
39 Muh 1 Rangsit-Nakhonnayok Rd,
Thanyaburi
Pathumthani 12110
Tel 0 2549 3333
Fax 0 2577 2357, 0 2577 1150 www.rmutt.ac.th
Update : 2014-12-22 16:27:27


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

ศูนย์หันตรา 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
Huntra Center 60 Moo 3 Asian Highway, Tambon Huntra
Phranakhon Si Ayutthaya
Phranakhon Si Ayutthaya 13000
Tel 0 3570 9102-3
Fax 0 3570 9105 www.rmutsb.ac.th
Update : 2012-04-01 19:24:56


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
เมือง เชียงใหม่ 50300
128 Huay Kaew Road, T. Changpuak
Muang
Chiangmai 50300
Tel 053921444
Fax 0 5321 3183 www.rmutl.ac.th
Update : 2012-03-14 09:36:38


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan

744 ถนนสุรนารายณ์
เมือง นครราชสีมา 30000
744 Suranarai Rd.,
Muang
Nakhonratchasima 30000
Tel 0 4423 3000
Fax 0 4425 9538
Update : 2012-03-12 13:49:14


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ
ศรีราชา ชลบุรี 20110
43 Moo 6, Bangpra
Sriracha
Chonburi 20110
Tel 0 3835 8137 ต่อ 1031
Fax 0 3834 1808-9 www.rmutto.ac.th
Update :


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangala University of Technology Srivijaya

1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง
เมือง สงขลา 90000
1 Ratchdamneonnok Rd., Boryang Subdistrict
Muang
Songkhla 90000
Tel 0 7431 7100
Fax 0 7431 7123 www.rmutsv.ac.th
Update : 2014-11-15 15:38:21


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand

128/1 ถนนนครราชสีมา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
128/1 Nakornratchasima Rd.
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2280 4334-9
www.Webkuru@Emtsc.moe.go.th, www.ksp.or.th
Update :


องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Business Organization of the Office of the welfare Promotion Commission for Teachers and Educational

2249 แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2249
Wangthonglan
Bangkok 10310
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033
Fax 0 2538 4121 www.suksapan.or.th
Update : 2012-03-20 10:36:19


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
Mahidol Wittayanusorn School

364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
364 Moo 5 Salaya Sub-District
Phuttamonthon
Nakorn Pathom 73170
Tel 0 2849 7000
Fax 0 2849 7102 www.mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 16:13:14


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
International Institute for Trade and Development

ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
8th Floor, Vidhayabhathana Building, Chulalongkorn University, Phyathai Road

Bangkok 10330
Tel 0 2216 1894-7
Fax 0 2216 1898-9 www.itd.or.th
Update : 2012-03-13 15:31:46


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
924 Sukhumvit Rd., Phrakanong
Khlong Toei
Bangkok 10110
Tel 0-2392-4021
Fax 0-2381-0750
Update : 2012-03-27 13:05:19


มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

248 ม. 1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
248 Salaya-Chai Si Road, Salaya
Phuttamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 02 444 6000
Fax 02 444 6060 www.mbu.ac.th
Update : 2012-03-09 09:56:28


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

๗๙ หมู่ ๑
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
79 Moo 1
Wangnoi
Phranakornsiayudaya 13170
Tel 035248000
Fax 035248034 www.mcu.ac.th
Update : 2012-03-09 09:52:52


  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการ
Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 0 2628 5600 Fax 0 26286133

Update : 2014-10-02 11:25:35


ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Deputy Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 022811015 Fax 026285603

Update : 2014-10-02 11:25:01


พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
surachet chaiwong
รมช.ศธ
Ministry of Education (MOE)
Tel 026286143 Fax 022811179
src_chaiwong@hotmail.com
Update : 2014-10-10 15:07:57


รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
Adviser to the Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 022816774 Fax 022818774

Update : 2014-10-02 11:22:08


พลเอกสุทัศน์ กาญจนานน์กุล
sutat karnjananonkul
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
Adviser to the Deputy Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 0 2628 5602 Fax 022809639
sutat_karn@yahoo.com
Update : 2014-10-10 15:09:32


  นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

Tel 0262885629 Fax 022818761

Update : 2014-10-17 10:21:28


พลเรือเอกเรืองทิพย์ เทียนทอง

เลขานุการรัฐมนตรี
Secretary to the Minister Ministry of Education (MOE)
Tel 0 2628 5605 Fax 0 26286133

Update : 2014-10-02 11:26:28


ดรอมรวิชช์ นาครทรรพ
Mr.
ผู้ช่วยเลขานุการ
Assistant Secretary to the Minister
Tel 0 22811015 Fax 0 22800278

Update : 2014-10-02 11:28:24


พันเอกดำรงค์ สิมะขจรบุญ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

Tel 026286143 Fax 022811179
simakajornboon@yahoo.com
Update : 2014-10-17 10:23:57Update :


 

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400